X Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2012

12.01.2012

Targi ELEKTROTECHNIKA na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych.

Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi Czystej Energii CENERG (www.cenerg.pl) oraz Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).

 

Tegoroczne targi odbędą się12 – 14 marca, EXPO XXI, Warszawa.

 

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

 

Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem będzie cykl szkoleń dla inżynierów elektryków organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Targi ELEKTROTECHNIKA 2012 tradycyjnie połączone będą z kilkunastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami skierowanymi inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów, a także inwestorów i deweloperów.

 

 

Zakres tematyczny szkoleń ELEKTROTECHNIKA 2012 obejmuje tematy:

– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych i przemysłowych

– Instalacje teletechniczne i okablowanie strukturalne budynków

– Nowoczesne systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

– Instalacyjne systemy sterowania EIB/KNX w budynkach mieszkalnych i biurowych

– Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

– Nowoczesne systemy elektroinstalacyjne dla obiektów biurowych i mieszkaniowych

– Dobór zabezpieczeń i przewodów zasilających

– Dobór przewodów i kabli w budynkach biurowych z uwzględnieniem jakości energii

– Mufy kablowe w sieciach niskiego i średniego napięcia

– Obszary stosowania i zasady doboru kabli wg cech konstrukcyjnych

– Kable i przewody w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych

– Systemy rozdzielnic modułowych

– Systemy alarmowe i zabezpieczające

– Systemy oszczędności energii

– Kompensacja mocy biernej

– Miejskie sieci rozdzielcze

– Linie napowietrzne sn, nn i wn

– Transformatory specjalne do zastosowań w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

– Projektowanie instalacji

– Prawo budowlane i energetyczne

– Pomiary jakości energii

– Pomiary instalacji elektrycznych

 

 

Targi uzupełnia Wystawa Czystej Energii CENERG – wydarzenie łączące spotkania branżowe, seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży, fachowców i przedstawicieli producentów wystawiających się na Targach.

 

Organizator: Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02 – 796 Warszawa tel.22/649 76 69, fax: 22/649 76 83, e-mail: zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in