Wysokość pomieszczeń w budynku

20.09.2016

Odpowiada mgr inż. Anna Sas-Micuń – Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki.

Zwracam się z prośbą o pomoc w interpretacji przepisów o wysokości mieszkania na poddaszu w budynku wielorodzinnym.

Kuchnia i łazienka mogą mieć wysokość zmniejszoną do 2,20 m, ale chodzi też o pokoje mieszkalne – jaka minimalna może być ich wysokość?

 

Problem dopuszczalnej minimalnej wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi regulują przepisy zawarte w § 72 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Do grupy pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zalicza się pomieszczenia mieszkalne, przez które według § 3 pkt 10 rozporządzenia należy rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego. Przez pojęcie budynki mieszkalne, zgodnie z § 3 pkt 4, rozumie się budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne. Pokoje w mieszkaniach zlokalizowanych w takich budynkach powinny, w myśl ustaleń zawartych w tabeli ust. 1 w § 72, mieć wysokość w świetle nie mniejszą niż 2,5 m, z zastrzeżeniem dotyczącym pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych.

Oznacza to, że jeśli mamy do czynienia ze stropami pochyłymi w mieszkaniu, w budynku wielorodzinnym, położonym na ostatniej kondygnacji, lub też odpowiednio w mieszkaniu wielopoziomowym, dopuszczalna minimalna średnia wysokość w świetle pokoju w takim mieszkaniu, liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia, nie może być mniejsza niż 2,5 m.

Ponadto zgodnie z ustaleniem (§72) pod tabelą z rozporządzenia przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się do odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia. Ustalenie to powoduje, że
mniejsza wysokość niż 1,9 m nie jest uwzględniana w wyliczeniach średniej dopuszczalnej wysokości minimalnej pomieszczenia.

W przypadku pokoi w budynku jednorodzinnym, zlokalizowanych na poddaszu, dopuszczalna minimalna wysokość w świetle wynosi 2,2 m.

Zgodnie z zapisem zawartym w przywołanej tabeli pokój na poddaszu w budynku jednorodzinnym, a także mieszkalnym zagrodowym może mieć taką właśnie minimalną wysokość w świetle.

Reasumując, pokój na poddaszu w budynku jednorodzinnym może mieć mniejszą wysokość niż dowolnie położony pokój w budynku mieszkalnym wielorodzinnym czy inny pokój w budynku jednorodzinnym, dla których dopuszczalna wysokość minimalna w świetle wynosi co najmniej 2,5 m.

Ustalenia, zawarte w ust. 1 § 72, związane są z wymaganiem dotyczącym dopuszczalnej minimalnej wysokości w świetle pokoi w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz odrębnie pokoi na poddaszu w budynkach jednorodzinnych czy mieszkalnych zagrodowych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.