Wyniki analiz potwierdzają wytrzymałość silikatów

10.12.2014

Wyniki najnowszych badań bloczków silikatowych nie tylko potwierdziły, że tego rodzaju materiał budowlany zapewnia wysoką jakość wznoszonych konstrukcji, ale dowiodły również, że ich wartość współczynnika K, stosowanego przy obliczaniu charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie, jest w rzeczywistości wyższa niż dotychczasowy poziom normowy.

O najnowszych wynikach opowiada Joanna Nowaczyk, doradca techniczny Grupy SILIKATY.

Poszukiwanie najbardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie materiałów budowlanych sprawia, że te dostępne na rynku poddawane są nie tylko systematycznym unowocześnieniom, ale również okresowym badaniom. „Kompleksowe badania murów z elementów silikatowych” to tytuł pracy badawczej przeprowadzonej przez zespół naukowców z Politechniki Śląskiej. Jej wyniki stały się podstawą do złożenia wniosku do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o podwyższenie dla bloczków silikatowych grupy 1 oraz zaprawy do cienkich spoin wartości współczynnika K, który wskazuje stopień wytrzymałości muru na ściskanie, do poziomu 0,6 z obowiązującego dotychczas 0,55. Doprowadziło to w efekcie do zmian w załączniku krajowym do normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 w Tabeli NA.5, która obecnie funkcjonuje z poprawką Ap2:2014-09.

 

 

Z uwagą śledzimy wszelkiego rodzaju prace badawczo-naukowe mające na celu weryfikację cech oferowanych przez nas produktów. – mówi Joanna Nowaczyk. – Potwierdzeniem wszystkich zalet są właśnie różnego rodzaju badania prowadzone przez niezależne ośrodki. Jednymi z najwyższych wartości, którymi kierujemy się jako przedsiębiorstwo działające w tak ważnym sektorze, jakim jest budownictwo, jest dla nas bezpieczeństwo, a także niezawodność konstrukcji wznoszonych przy pomocy naszych produktów. Badania, których wyniki jednoznacznie wykazują, że bloczki silikatowe mają lepsze właściwości niż wynikało to z wcześniej określonych parametrów, pozwalają na wznoszenie konstrukcji zapewniających odpowiednią wytrzymałość. Wpływ zmiany będącej efektem przeprowadzonej pracy badawczej odczują w znaczącym stopniu głównie konstruktorzy, którzy zyskają możliwość optymalnego projektowania ścian z zastosowaniem elementów silikatowych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in