Wymarzony Ogród 3.0

23.08.2007

Program Wymarzony Ogród 3.0 jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się profesjonalnie projektowaniem zieleni, ale może być także z powodzeniem wykorzystywany przez ogrodników hobbystów do projektowania przydomowych ogródków.

Program Wymarzony Ogród 3.0 jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się profesjonalnie projektowaniem zieleni, ale może być także z powodzeniem wykorzystywany przez ogrodników hobbystów do projektowania przydomowych ogródków. Nasz program otwiera przed użytkownikiem, wiele, różnorodnych możliwości, dzięki którym łatwo można zaprojektować i zwizualizować ogród marzeń. W trybie projektowania (2D) użytkownik projektuje i nadaje kształt swojemu ogrodowi, mogąc jednocześnie oglądać efekty swojej pracy w oknie podglądu 3D. Rośliny, grządki, drogi, mury, płoty i żywopłoty oraz inne obiekty można szybko i łatwo wstawić do projektu za pomocą myszy.
Edytor wysokości umożliwia dowolne modelowanie terenu. Tryb 3D umożliwia zwizualizowanie projektu. Użytkownik może odbyć wirtualny spacer po ogrodzie oraz może oglądać go z różnych ujęć kamery. Do pełnego wyposażenia ogrodu użytkownik ma do dyspozycji ponad 150 przykładowych domów, ponad 900 obiektów ogrodowych takich jak: meble ogrodowe, elementy aranżacyjne, sprzęt ogrodowy, stawy i baseny. Program Wymarzony Ogród zawiera informacje o ponad 7000 roślin z renomowanej bazy danych. Tutaj użytkownik znajdzie wszystko o danej roślinie, co musi wiedzieć przy projektowaniu ogrodu np.: wielkość rośliny, kolor kwiatów i kolor liści, wilgotność podłoża, strefę klimatyczną, itp.. Zaprojektowany ogród można także wydrukować. Użytkownik ma do wyboru wydruk planu lub widoku 3D w wybranej przez siebie skali. Dodatkowo można także wydrukować listę z roślinami wstawionymi do projektu. Jest to bardzo pomocne przy późniejszym zakupie roślin.
Podstawowe możliwości programu:
– dowolne kształtowanie terenu działki w edytorze wysokości – możliwość kształtowania depresji,
– ulepszona funkcja modelowanie terenu możliwość wstawiania płaskowyżu,
– import obiektów VRML z programu ArCon, kompatybilność z programem Wymarzony Dom 3.0,
– wyszukiwanie roślin według prawie wszystkich kategorii z bazy danych,
– możliwość obsadzenia grządki różnymi gatunkami roślin,
– prezentacja roślin w różnych porach roku,
– możliwość ukrywania obiektów podczas pracy,
– wymiarowanie,
– możliwość grupowania i rozgrupowania obiektów,
– możliwość ustalania kolejności wyświetlania obiektów,
– blokowanie obiektów,
– możliwość wstawiania krajobrazu,
– możliwość wstawiania zdjęć,
– wprowadzenie funkcji Widok Dzień/Noc,
– efekt Mgły,
– lampy – dodanie światła, możliwość określania koloru i intensywności,
– przyciąganie do punktów siatki, obiektów i linii pomocniczych,
– pionowe, poziome i dwupunktowe linie pomocnicze,
– folie – wczytywanie planów w postaci plików bmp,
– możliwość określania skali wydruku,
– wstawianie tekstu do projektu – etykiety,
– możliwość zapisu projektu w formacie bmp,
– możliwość zrobienia filmu AVI,
– możliwość wstawiania: płotu, muru, żywopłotu – różne tekstury, dowolne określanie wysokości i szerokości,
– biblioteka obiektów zawierająca: ponad 150 przykładowych domów i ponad 900 obiektów tj.: meble ogrodowe, akcesoria ogrodowe, stawy, baseny,
– grupowanie obiektów z możliwością ich przesuwania, kasowania, klonowania,
– wstawianie pojedynczych roślin, grządek, czy rzędów roślin z bazy danych zawierającej ponad 7000 roślin,
– wydruk planu i listy ze wstawionymi do projektu roślinami, możliwość wyboru polskich i łacińskich nazw roślin,
– szczegółowy opis znajdujących się w bazie roślin ( wielkość, strefa klimatyczna, kolor liści i kwiatów, wilgotność podłoża, mrozoodporność, itp.),
– animacja wzrostu roślin,
– wirtualny spacer,
– ustawianie kamery w trybie projektowania,
– okno podglądu 3D w trybie projektowania.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in