Wyłoniono wykonawcę odcinka tunelowego zakopianki

09.03.2016

Drogę ekspresową S7 od Naprawy do Skomielnej Białej, zgodnie z wyborem, będzie budowała firma Astaldi S.p.A z Rzymu.

Do przetargu złożyło oferty w sumie 6 firm, z czego połowa z Włoch. Najniższą cenę 968 871 778,09 zł zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu, a najwyższą – Metrostav a.s. z Czech – ponad 1 mld 710 tys. zł. Wszystkie firmy zadeklarowały, że wykonają inwestycję w 54 miesiące. W okres realizacji wliczone są miesiące zimowe. Zanim możliwe będzie podpisanie umowy, wykonawcy uczestniczący w przetargu mają 10 dni na odwołania, po trybie odwoławczym zgodnie z przepisami dokumentacja musi jeszcze przejść kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

 

W ramach inwestycji wybudować trzeba odcinek tunelowy drogi klasy S długości ok. 3 km, w tym z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza w praktyce budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych o długości 2,06 km w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in.: wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in