Wydawnictwo PIIB z tytułem Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

11.08.2022

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2022 na podstawie danych finansowych ostatnich dwóch lat.

 

Spółka rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2020-2021 wyniosła 89,5 proc., co przyniosło spółce tytuł Gepardy Biznesu 2022.

 

Spółka działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020 – 2021 osiągnął poziom 7,5 proc. To dało Wydawnictwu PIIB tytuł Efektywna Firma 2022 a razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

 

Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że analizie zostały poddane lata przypadające na okres pandemii, gdzie jak wiemy wiele firm w obawie o wyniki finansowe zamrażało swoje budżety i wstrzymywało inwestycje – mówi Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu WPIIB Sp. z o.o. – Jesteśmy małą spółką, ale nawet w tym trudnym i niepewnym okresie realizowaliśmy swoje plany związane z cyfryzacją wydawnictwa.

 

 

Spółka powstała w 2004 roku. Od początku dostarcza aktualnych, rzetelnie i kompleksowo opracowanych informacji, związanych z szeroko pojętym budownictwem.

 

Od 18 lat wydaje miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który dociera do wszystkich inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ponadto publikuje kwartalnik „Przewodnik Projektanta”, który ma na celu szerzenie informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji.

 

Wydawnictwo jest także organizatorem projektu Kreator Budownictwa Roku, który ma na celu wyróżnienie najlepszych firm w branży budowlanej.

 

Roczny nakład publikacji WPIIB Sp. z o.o. to 1,2 mln egzemplarzy. Liczba użytkowników serwisów internetowych rocznie wynosi ponad 1,7 mln. Liczba subskrybentów newslettera – ponad 45 tysięcy.

 

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej >>> www.wpiib.pl

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

 

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu. Projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

 

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in