Wspólne obchody Dnia Budowlanych

16.10.2013

4 października br. odbyły się w Warszawie Centralne Obchody Dnia Budowlanych. Udział w nich wzięli posłowie, przedstawiciele rządu, organizacji, stowarzyszeń, samorządów zawodowych i przedsiębiorstw budowlanych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z organizatorów uroczystości.

Po raz pierwszy, po kilkuletniej przerwie, Dzień Budowlanych był obchodzony wspólnie przez 9 organizacji budowlanych, z udziałem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka oraz pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Organizacje, które zdecydowały się w tym roku wspólnie świętować, to: Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Izba Projektowania Budowlanego, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Wśród gości uczestniczących w uroczystościach byli m.in. Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Żmijan – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Piotr Styczeń i Janusz Żbik – podsekretarze stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Małgorzata Kwiatkowska – zastępca Głównego Inspektora Pracy.

Prezydent RP Bronisław Komorowski w liście odczytanym przez Olgierda Dziekońskiego, obok życzeń i podziękowań za pracę budowlanych, wyraził aprobatę dla integracji środowiska.

 

Sekretarz stanu Olgierd Dziekoński

 

Dziś wielkie święto ludzi pracujących w budownictwie. Przy miłych słowach, które słyszymy z tej okazji, chciałbym także zwrócić uwagę na to, czego też potrzebujemy. Potrzebujemy dobrego i stabilnego prawa, potrzebujemy dobrej ustawy o zamówieniach publicznych, tak aby inwestorzy mogli realizować zaplanowane zadania ze spokojem i aby te realizacje nie sprawiały kłopotów – mówił Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. – Reprezentuję grupę ponad 115 tys. polskich techników i inżynierów. Chcę podkreślić, że zmiany, o których mówię i na których nam zależy, są ważne nie tylko dla tych, którzy pracują w budownictwie, ale także dla całego społeczeństwa, żebyśmy mogli w sposób właściwy oraz rzetelny wykonywać swoje zadania.

Wszystkim, którzy na dzisiejszej uroczystości reprezentują polskie budownictwo, chciałbym złożyć najlepsze życzenia. Dla techników i inżynierów, dla robotników polskiego budownictwa, żeby były pieniądze na realizację naszych marzeń w postaci inwestycji, żebyśmy mogli rzetelnie i dobrze wykonywać zadania, które przed nami stoją dla dobra społeczeństwa – kontynuował A.R. Dobrucki. – Chciałbym jednocześnie prosić reprezentację władz uczestniczącą w naszej uroczystości, abyście Państwo zwrócili uwagę na trud i wysiłek polskich budowlanych!

 

Prezes Andrzej R. Dobrucki

 

Uczestnicy uroczystości z okazji Dnia Budowlanych podkreślali w swoich wypowiedziach rolę i znaczenie branży budowlanej dla rozwoju kraju oraz polskiej gospodarki. Przedstawiali także realia funkcjonowania rodzimego budownictwa oraz potrzeby środowiska budowlanego.

Sławomir Nowak zwrócił uwagę na prace związane z opracowaniem kodeksu urbanistyczno-budowlanego: Zdecydowaliśmy się, że wejdziemy na bardzo trudną drogę stworzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Od momentu wręczenia nominacji członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, po niespełna roku, mamy za sobą pierwszy etap opracowanie tez do kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podkreślił, że nowy kodeks urbanistyczno-budowlany ma zastąpić zdezintegrowane i przeregulowane prawo inwestycyjno-budowlane rozproszone obecnie w wielu ustawach. Zaprosił uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli środowiska związanego z budownictwem do wyrażenia opinii na temat opublikowanych na stronie internetowej MTBiGM tez Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zauważył, że celem nowego projektu jest oparcie procesu inwestycyjno-budowlanego na zasadach wolności i odpowiedzialności. Będzie temu służyć m.in. elastyczność regulacji, domniemanie legalności działań inwestora, a także następcza, a nie prewencyjna kontrola procesu inwestycyjnego i szybka ścieżka realizacji inwestycji strategicznych.

 

Minister Sławomir Nowak

 

Minister przypomniał także, że nowe regulacje budowlane powstają w tzw. „dwutakcie” – pierwszy krok to projekt nowelizacji prawa budowlanego – obecnie na podstawie przyjętych przez rząd założeń powstaje nowelizacja prawa budowlanego. Kolejny krok to opracowanie kodeksu do końca obecnej kadencji parlamentu.

W czasie obchodów głos zabrał także Stanisław Żmijan, który gratulując organizatorom wspólnego świętowania Dnia Budowlanych oraz osiągnięć w branży, zwrócił także uwagę na trudną rzeczywistość osób związanych z budownictwem. Mówił o spowolnieniu w polskiej gospodarce, które ma bezpośredni wpływ na kondycję sektora budowlanego oraz odniósł się do problematyki związanej z deregulacją.

Incydentalne próby deregulacji mogą spowodować co innego niż planujemy. Dlatego też musimy ostrożnie dyskutować i procedować, stanowiąc przepisy prawa z tematem tym związane – pokreślił S. Żmijan.

Dziękując za pracę przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i samorządów budowlanych na forum Sejmowej Komisji Infrastruktury, S. Żmijan powiedział: Będziemy wsłuchiwać się w Państwa głosy tak, aby wychodzące od nas decyzje służyły środowisku i rozwojowi naszego kraju.

 

Poseł Stanisław Żmijan

 

Podczas Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych dokonano także odznaczeń osób wyróżniających się w pracy zawodowej oraz działalności na rzecz środowiska budowlanego. Za wybitne zasługi w pracy na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz za działalność społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Bogdan Krawczyk. Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Jerzy Jakubczak, Jan Rakowski, Andrzej Selwestruk, Bogdan Walczuk i Piotr Mężyński.

Uczestnicy uroczystości mogli także wysłuchać referatu prof. Stanisława Gomułki pt. „Rola budownictwa w gospodarce narodowej”.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.