Wirtualna rzeczywistość w szkoleniach BHP na budowach Budimeksu

20.04.2020

Dla usprawnienia pracy specjalistów oraz poprawienia bezpieczeństwa na budowach, Budimex wprowadza innowacyjne rozwiązania z zakresu VR (virtual reality).

Wirtualna rzeczywistość – nowoczesna forma szkolenia

Najnowszą inicjatywą Budimeksu jest krok w stronę VR i wykorzystanie go dla zwiększania bezpieczeństwa na budowach. W tym celu Budimex zorganizował w marcu 2020 dla sygnalistów i hakowych innowacyjne szkolenie BHP, podczas którego poszerzyli swoją wiedzę na temat wirtualnej rzeczywistości i poznali jej zastosowanie. Szkolenie odbyło się w trakcie realizacji kontraktu na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN ORLEN w Płocku. W ramach wprowadzenia instruktorzy wyjaśnili, jak działa mechanizm VR i jak korzystać z okularów Google. Następnie, pracownicy podczas 8-godzinnych testów poruszali się wirtualnym świecie i uczestniczyli w symulowanych sytuacjach niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych. Zdobytą wiedzę zweryfikowano podczas egzaminu. Uczestnicy ocenili nowe doświadczenie jako wartościowe i ciekawe.

 

 

Ciągły rozwój techniczny i technologiczny oraz bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. Chcemy wykorzystywać innowacyjne rozwiązania w codziennej pracy, aby wynik naszych działań wyróżniały jak najwyższa jakość i satysfakcja inwestorów. Współpracujemy z podmiotami, które podobnie, jak my szukają drogi rozwoju. Każda zrealizowana przez nas budowa jest efektem pracy doświadczonych i profesjonalnych pracowników, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę, biorąc czynny udział w szkoleniach – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.  

Zobacz też:

Edukacja oraz współpraca w obszarze innowacyjności i bezpieczeństwa to wartości, na które Budimex S.A. szczególnie zwraca uwagę. Firma aktywnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju, prowadząc liczne krajowe i zagraniczne projekty badawcze. Aktualnie, nowe zastosowania, Budimex wykorzystuje w BHP. Szkolenie prowadzone w oparciu o wirtualną rzeczywistość podnosi kompetencje pracowników i poprawia jakość pracy.

 

 

Wirtualna rzeczywistość źródłem zmian w Budimeksie

Firma widzi potencjał w wykorzystaniu VR w branży budowlanej. Narzędzie doskonale sprawdzi się w realizacji szkoleń specjalistycznych dla pracowników indywidualnych, jak i zespołów. Jego główną zaletą jest komunikowanie o możliwym zagrożeniu. To również źródło wiedzy dla kadry kierowniczej w ramach organizacji wirtualnych „Safety walk”, budujących świadomość i informujących, jakie obszary wymagają doskonalenia.

Życie ludzkie jest dla nas wartością nadrzędną. Czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego zespołu, dlatego skupiamy szczególną uwagę na spełnianiu wszystkich niezbędnych standardów, zapewniających ochronę naszym pracownikom oraz współpracownikom. Widzimy duży potencjał w rozwiązaniu VR w branży budowlanej. Jest ono źródłem cennej wiedzy w instruktażach stanowiskowych, a także w szkoleniach okresowych BHP – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA. 

Zespół Budimex S.A. stale rozwija swoje kompetencje. Wśród realizowanych przez firmę innowacyjnych projektów znajdują się m.in. opracowanie przy współpracy z Politechniką Warszawską technologii samonaprawiającej się drogi czy prowadzone razem z Instytutem Energetyki-Instytutu Badawczego oraz Mostostal Kraków prace nad technologią ograniczenia emisji substancji szkodliwych w kotłach rusztowych typu MCP w energetyce. Poza działaniami badawczymi, Budimex angażuje się w poszerzanie kompetencji zespołu. Zgłębiona wiedza z zakresu VR ma potencjał zarówno w kontekście pracowników indywidualnych, jak i zespołów. Mechanizm przekazuje informacje zwrotną, dzięki której możliwe jest wprowadzanie zmian w obszarach, które wymagają ingerencji.

 

Budimex

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in