Wielopiętrowe budownictwo modułowe

28.03.2018

Brytyjczycy jako jedni z pierwszych zaczęli zdawać sobie sprawę z korzyści z budownictwa modułowego.

Budownictwo prefabrykowane, w tym budownictwo moduło­we, nie jest nowością na ryn­ku. Każdy związany z budownictwem słyszał o możliwości wykonania części bądź większości prac poza placem budowy. Istotą nowoczesnego bu­downictwa modułowego jest sposób i precyzja, z jaką obecnie można prze­prowadzić cały proces projektowy.

 

Elementy domów budowanych w technologii modułowej mają najczęściej kształt modułów – sześcianów o kilku standardowych wymiarach. Moduły te są w ponad 80% przygotowywane w fabryce, następnie transportowane na plac budowy i in­stalowane tam na przygotowanym fundamencie. Jeśli budynek składa się z wielu modułów, są one łączone w całość.

Technologia domów ogranicza nieco różnorodność form budynków, ale jest bar­dzo ekonomiczna i daje, niespotykaną dotąd, możliwość wymiany poszczególnych segmentów, które choć wbudowane w konstrukcję, mogą być zdemontowane i zastąpione nowymi.

 

Fot. 1 Londyn, Wielka Brytania (fot. autor)

 

Co się zmieniło?

Pojawiło się wiele zaawansowanych programów do modelowania kon­strukcji w środowisku 3D, z pomocą których można zaprojektować budy­nek z niespotykaną dotąd dokładno­ścią. Kolejną zmianą jest wprowadze­nie technologii BIM, która umożliwia precyzyjną koordynację między pracą architekta, inżyniera, zakładem prefabrykacji oraz placem budowy.

 

Czym się wyróżnia budownic­two modułowe?

W budownictwie modułowym naj­ważniejszy jest proces projektowy, który musi ze sobą łączyć bezkoli­zyjny projekt konstrukcji nośnej, ele­wacji, wszystkich instalacji oraz lo­gistyki procesu wznoszenia budynku. Oszczędności płynące z wykonywania konstrukcji w kontrolowanych warun­kach atmosferycznych, ograniczenie kosztownych prac na placu budowy do minimum czy krótki termin, z jakim można oddać budynek do użytku, to tylko kilka zalet, które pozwolę sobie wymienić w tym artykule.

 

Fot. 2 Wembley, Wielka Brytania (fot. autor)

 

Budownictwo modułowe w Wielkiej Brytanii

Brytyjczycy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli zdawać sobie spra­wę z korzyści płynących z budownic­twa modułowego. W najnowszym rzą­dowym projekcie z 2017 r., mającym na celu walkę z deficytem mieszkań komunalnych, oferują dofinansowanie do budynków wykonanych w techno­logii modułowej. Budynek na fot. 1 wstępnie był projektowany jako żelbetowy budynek płytowo-słupowy, jednak biuro projektowe zdecydowało się zaproponować klientowi rozwiąza­nie modułowe. Warto wspomnieć, że oprócz budownictwa mieszkaniowe­go technologia ta ma zastosowanie w budownictwie użyteczności publicz­nej, m.in. szkołach, akademikach stu­denckich, szpitalach i hotelach. Coraz częściej budynki modułowe przekra­czają w Anglii wysokość 20 kondygna­cji (fot. 2).

 

Prognoza na przyszłość
Coraz częstsze trudności ze znale­zieniem wykwalifikowanych pracow­ników fizycznych oraz rosnące kosz­ty ich pracy spowodują konieczność ograniczenia placu budowy do czynno­ści montażowych. Jako inżynierowie powinniśmy przestać kojarzyć budow­nictwo modułowe tylko z małymi dom­kami letniskowymi i zacząć oferować inwestorom opcję wykonania projektu w tej właśnie technologii. Wierzę, że jest to propozycja, którą z łatwością można przenieść na polski rynek.

 

inż. Krystian Warda

asystent projektanta

Tebodin Poland

wczesniej Meinhardt UK, Londyn

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.