Nowa prezydencja w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

27.03.2018

Po dwóch latach sprawowania prezydencji w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Warbud przekazał spółce Unibep kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem dwunastu generalnych wykonawców.

Zmiana jest konsekwencją ustaleń sygnatariuszy porozumienia, według których przywództwo w stowarzyszeniu jest kadencyjne i trwa dwa lata. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało założone w 2010 r. Jako pierwsza, prezydencję sprawowała Skanska, następnie Budimex. Od marca 2016 r. do chwili obecnej Warbud był jego liderem.

Statystyki PIP pokazują, że wypadków ze skutkiem śmiertelnym na polskich budowach z każdym rokiem jest mniej. W 2008 r. było ich aż 127, zaś w 2017 r. już tylko 71.

W okresie prezydencji Warbudu do porozumienia przystąpiły kolejne spółki – Strabag i Karmar, natomiast członkiem zrzeszonym został Rembor General. W myśl zasady, że nikt nie pracuje sam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w 2016 r. porozumienie nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego oraz Polskim Zrzeszeniem Wykonawców Fundamentów Specjalnych. W następnym roku zainicjowało także współpracę z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jednocześnie utworzone zostały porozumienia lokalne w Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie i Szczecinie, które czerpią z wzorców i doświadczeń Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

 

Jerzy Werle, szef Warbudu, (z prawej) uhonorowany prezentem – swoją karykaturą. Obok – Leszek Gołąbiecki, szef Unibep SA

 

Wśród zrealizowanych przez zespół roboczy BHP projektów w ostatnich dwóch latach znalazły się m.in.:

– Księga Standarów dla prac szczególnie niebezpiecznych (120 standardów). Dostępna zarówno dla członków porozumienia, jak i dzięki na stronie www porozumienia dla wszystkich podwykonawców

– Bezpłatne szkolenia okresowe dla małych i średnich przedsiębiorstw we współpracy z ZUS (dwie edycje w 2016 i 2017 r. obejmujące swoim zasięgiem 16 województw)

– Aplikacja powypadkowa mająca na celu uzyskanie jednolitych danych o wypadkach oraz ich systemową analizę

– Projekt wspólnego standardu PBB i Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań dotyczący odbioru i eksploatacji rusztowań

– Nowa wersja wspólnego dla wszystkich sygnatariuszy dokumentu Ocena ryzyka & Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót

– Kontynuacja Tygodnia Bezpieczeństwa – inicjatywy o charakterze edukacyjnym, w której co roku bierze udział ponad 30 000 pracowników

Jednym z działań priorytetowych podczas tej prezydencji było zaangażowanie w procesy legislacyjne pod kątem niezbędnych zmian w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym i Prawie Zamówień Publicznych, zwłaszcza w kontekście form egzekwowania bezpieczeństwa pracowników na budowie oraz większego zaangażowania inwestorów i urzędników w kwestie BHP.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in