Wiceminister Piotr Styczeń gościem targów „INSTALACJE 2008”

24.04.2008

22 kwietnia br. w Poznaniu podsekretarz stanu Piotr Styczeń uczestniczył w otwarciu Międzynarodowych Targów Instalacyjnych „INSTALACJE 2008”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W tegorocznej, szóstej już edycji targów, brało udział ponad 500 wystawców z 19 państw. Oferta targowa obejmowała takie grupy tematyczne jak: technika wodno-kanalizacyjna, technika ciepłownicza i grzewcza, wentylacyjna, klimatyzacyjna i chłodnicza, gazownicza oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.
Targom towarzyszył blok seminariów, poruszających między innymi zagadnienia z zakresu technik instalacyjnych w budynkach niskoenergetycznych, nowoczesnych technologii w ciepłownictwie sieciowym, bezpieczeństwa użytkowania instalacji kominowych, grzewczych i wentylacyjnych, a także stosowania wyrobów metalowych w instalacjach wodnych.
Pierwszego dnia targów Wiceminister Piotr Styczeń był gościem sesji zorganizowanej pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, poruszającej między innymi kwestie regulacji instalacji grzewczych w budynkach po termomodernizacji.
Wiceminister poinformował o prowadzonych w Ministerstwie pracach legislacyjnych, zamierzeniach resortu w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz skutkach implementacji niektórych dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego. Udzielał także odpowiedzi na pytania uczestników sesji, dotyczące między innymi przyszłości funkcjonowania Funduszu Termomodernizacyjnego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in