Trzecia edycja konferencji Central Europe Meeting Point

24.04.2008

Polska jest krajem przyjaznym inwestorom. Jednym z głównych celów polskiego rządu w polityce mieszkaniowej jest gruntowna reforma systemu legislacyjnego. Aby zapewnić deweloperom sprzyjające środowisko do realizacji projektów mieszkaniowych, konieczne jest dalsze usprawnianie procesu inwestycyjnego – powiedział podczas oficjalnego otwarcia trzeciej edycji konferencji Central Europe Meeting Point w Warszawie podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński.

Celem odbywającej się po raz trzeci w dniach 22-24 kwietnia br. imprezy jest ułatwienie współpracy w branży nieruchomości między zachodnimi firmami i przedsiębiorcami oraz liderami w sektorze z Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach konferencji zaplanowano sympozjum z sesjami edukacyjnymi na temat prawnych i finansowych aspektów inwestowania i budownictwa w Europie Środkowej, jak również z sesjami dotyczącymi różnych rynków nieruchomości w regionie. Ponadto imprezie towarzyszą spotkania i kontakty biznesowe na terenie wystawy, gdzie 32 firmy zaprezentują swoje produkty i usługi. Inwestorzy mają możliwość zwiedzania najbardziej interesujących projektów i terenów budowy w Warszawie.
Podczas otwarcia Wiceminister poinformował, że reformy skoncentrują się przede wszystkim na uproszczeniu procedur administracyjnych, jak również usprawnieniu budowy i eksploatacji zorganizowanych kompleksów mieszkalnych. Rząd pracuje również nad strategią w polityce mieszkaniowej na lata 2014-2020 w związku z przekształcaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i w kontekście polityki spójności terytorialnej UE.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in