Węzeł kolejowy Gdynia Port w trakcie modernizacji

04.01.2021

Węzeł kolejowy Gdynia Port jest przebudowywany przez firmę Budimex. Generalny wykonawca przeprowadził już ponad 30% prac.

 

Węzeł kolejowy Gdynia Port

 

Węzeł kolejowy Gdynia Port jest modernizowany w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Głównym celem kontraktu realizowanego przez wykonawcę – firmę Budimex jest poprawa przepustowości strategicznego węzła kolejowego i zwiększenie ilości transportowanych ładunków. Docelowo, po zakończeniu budowy, do portu będą mogły dojeżdżać dłuższe, bo aż 740-metrowe pociągi transportujące większe ilości towarów. W ramach umowy Budimex jest odpowiedzialny m.in. za przebudowę stacji kolejowej Gdynia Port wraz z rejonami przedportowymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz usprawnienie powiązanych linii kolejowych.

 

Węzeł kolejowy Gdynia Port

 

Węzeł kolejowy Gdynia Port jest przebudowywany od 2019 roku. Budimex ułożył już m.in. 8000 szt. podkładów i zabudował 3000 m szyn. Wybudował również 300 fundamentów słupów oświetleniowych, wykonał posadowienie 146 słupów sieci trakcyjnych wraz z fundamentami oraz ułożył blisko 50 km kanalizacji kablowych. W obiektach inżynieryjnych wykonawca wbudował 105 ton zbrojenia oraz 850 m³ betonu. Trwają prace przy realizacji ściany oporowej tunelu pod torami oraz przy budowie przyczółka wiaduktu nad nimi. Postępy widać już także w pracach przy budowie czterech nowych budynków: Lokalnego Centrum Sterowania, dwóch nastawni kolejowych, budynku biurowego PKP Cargo oraz remoncie trzech nastawni.

– Obecnie zakończyliśmy już budowę stanów surowych budynków przyszłych nastawni kolejowych oraz Lokalnego Centrum Sterowania. Prowadzimy prace w zakresie elewacji i stropodachów oraz instalacyjne wewnątrz budynków. Ponadto rozpoczęliśmy także działania remontowe w jednym z 3 budynków czynnych nastawni kolejowych – mówi Artur Popko, wiceprezes i dyrektor operacyjny Budimex SA.

 

Węzeł kolejowy Gdynia Port

 

Budimex wyburzył już również ok. 110 obiektów kolejowych kolidujących z przyszłą infrastrukturą kolejową. Średnio dziennie na budowie pracuje 314 pracowników wykorzystujących 83 jednostki sprzętowe. Cały zakres modernizacji wiąże się z przebudową 115 km torów oraz elektryfikacją dojazdów do bram portu. Przebudowanych będzie 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo-drogowe. Powstaną dwa wiadukty kolejowe.

Finalizację modernizacji Portu Gdynia przewidziano na koniec 2021 roku. Całkowity jej koszt wynosi 1 487 405 291,36 zł netto. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

 

Przeczytaj też:

Kolej w Polsce – aktualna sytuacja i plany inwestycyjne. RAPORT

Przepusty dla zwierząt przy liniach kolejowych. Ciekawostki

Nowy wiadukt nad linią kolejową w Sokółce

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in