Warsztaty szkoleniowe w Wiśle

31.05.2019

Kolejne już warsztaty szkoleniowe w Wiśle były poświęcone współdziałaniu organów Śląskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) na Śląsku.

 

 

Zorganizowane 8–10 maja br. przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa warsztaty, przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gromadzą od kilku lat przedstawicieli trzech podmiotów odgrywających główną rolę w procesie inwestycji budowlanych. Wspólne wykłady dotyczące interpretacji zmieniających się przepisów prawa związanego z budownictwem i dyskusja nad prezentowanymi tematami oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów napotykanych w praktyce zawodowej, służą lepszemu poznaniu specyfiki pracy poszczególnych podmiotów i pogłębieniu ich współpracy.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów NB, wojewódzkiego i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, wśród nich członkowie organów statutowych Śląskiej OIIB z ich przewodniczącymi oraz przewodniczący okręgowych rad z Dolnośląskiej, Małopolskiej i Mazowieckiej OIIB. Na zaproszenie organizatorów przybyli również: Mariusz Trepka – poseł na sejm, Norbert Książek – główny inspektor nadzoru budowlanego z dyrektorem Departamentu Orzecznictwa AAB w GUNB, dyrektor Departamentu Lokalizacji Inwestycji MIiR z zastępcą i małopolski wojewódzki inspektor NB.

 

 

Warsztaty otworzyli Roman Karwowski – przewodniczący Rady ŚlOIIB, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW) i Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (ŚWINB). Wykład „Odpowiedzialność w procesie budowlanym w świetle orzecznictwa sądowego” wygłosiła naczelnik Wydziału Orzecznictwa Dolnośląskiego WINB-u. W następnym panelu dyskutowano na temat: „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa budowlanego”.

W drugim dniu szkolenia o problemach występujących w działalności organów państwowej inspekcji sanitarnej na terenie województwa śląskiego, związanej z procesem inwestycyjnym, mówiła kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, a na temat „Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – wybrane zagadnienia” wypowiadali się przedstawiciele MIiR oraz Wydziału Infrastruktury ŚUW.

 

 

W kolejnych panelach – poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu Prawa budowlanego oraz lokalizacji inwestycji i procesu budowlanego – na zapytania dotyczące interpretacji przepisów i kontrowersyjnych przykładów z praktyki zawodowej odpowiadali kierownik Oddziału AAB II instancji z ŚUW i Norbert Książek z GUNB-u. Równolegle zorganizowano panele dotyczące problemów dotyczących postępowań odszkodowawczych, zmian w przepisach i aktualnego orzecznictwa w tym zakresie. W ramach warsztatów odbyło się również spotkanie członków Rady ŚlOIIB i OKR. Przewodniczący Rady odniósł się do treści ostatnich wersji projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa oraz działań PIIB w kierunku zapobiegania niekorzystnym skutkom wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Podsumowując szkolenie, przedstawiciele organizatorów dziękowali zebranym za aktywny udział i zapraszali na kolejne za rok. Choć w Polsce obowiązuje jedno Prawo budowlane – zwracał uwagę przewodniczący Rady ŚlOIIB – mogą mieć miejsce rozmaite interpretacje jego przepisów, dlatego zasadnym jest spotykać się, by wspólnie wyjaśniać wątpliwości lub rozbieżności.

 

 

 

Maria Świerczyńska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.