Warsztaty szkoleniowe Śląskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej

20.05.2019

8–10 maja odbyły się w Wiśle kolejne warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce współdziałania organów Śląskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) na Śląsku.

 

 

Zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, warsztaty gromadzą od kilku lat przedstawicieli trzech podmiotów odgrywających główną rolę w procesie inwestycyjnym. Wspólne wykłady dotyczące interpretacji zmieniających się przepisów szeroko pojętego prawa związanego z budownictwem i dyskusja nad prezentowanymi tematami oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów napotykanych w praktyce zawodowej służą lepszemu poznaniu specyfiki pracy poszczególnych podmiotów i pogłębieniu ich współpracy.

W warsztatach organów Śląskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego oraz powiatowych inspektoratów NB, wojewódzkiego i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, wśród nich członkowie organów statutowych Śląskiej OIIB z przewodniczącymi organów oraz przewodniczący okręgowych rad z Dolnośląskiej OIIB, Małopolskiej OIIB i Mazowieckiej OIIB. Na zaproszenie organizatorów przybyli również: Mariusz Trepka – poseł na sejm, Norbert Książek – główny inspektor nadzoru budowlanego, Daniel Biegalski – dyrektor Departamentu Orzecznictwa AAB w GUNB, Bartłomiej Szcześniak – dyrektor Departamentu Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) z zastępcą Magdaleną Słysz-Wasiurą i Małopolski Wojewódzki Inspektor NB.

 

 

Warsztaty otworzyli: Roman Karwowski – przewodniczący Rady ŚlOIIB, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW) i Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (ŚWINB). Wykład nt. „Odpowiedzialność w procesie budowlanym w świetle orzecznictwa sądowego” wygłosiła naczelnik Wydziału Orzecznictwa Dolnośląskiego WINB-u. W następnym panelu dyskutowano na temat „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa budowlanego”.

W drugim dniu szkolenia o problemach występujących w działalności organów państwowej inspekcji sanitarnej na terenie województwa śląskiego, związanych z procesem inwestycyjnym, mówiła kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, a na temat „Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – wybrane zagadnienia” wypowiadali się przedstawiciele MIiR oraz Wydziału Infrastruktury ŚUW.

W kolejnych panelach – poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu Prawa budowlanego oraz lokalizacji inwestycji i procesu budowlanego – na zapytania dotyczące interpretacji przepisów i kontrowersyjnych przykładów z praktyki zawodowej odpowiadali z ŚUW – kierownik Oddziału AAB II instancji i z GUNB-u – Norbert Książek; do dyskusji włączali się reprezentanci ŚUW i WINB oraz słuchacze. Równolegle zorganizowano panele dotyczące problemów w zakresie postępowań odszkodowawczych, zmian w przepisach i aktualnego orzecznictwa w tym zakresie. W ramach warsztatów odbyło się również spotkanie członków rady i OKR – przewodniczący rady odniósł się do treści ostatnich wersji projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa oraz działań PIIB w kierunku zapobiegania niekorzystnym skutkom wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie.

 

 

Ciekawe wykłady, dyskusje na sali wykładowej i w kuluarach oraz możliwość wymiany doświadczeń z kolegami z branży stanowią o wartości warsztatów organów Śląskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Podsumowując szkolenie, przedstawiciele organizatorów dziękowali zebranym za aktywny udział i zapraszali na kolejne za rok. Choć w Polsce obowiązuje jedno Prawo budowlane – zwracał uwagę przewodniczący Rady ŚlOIIB – mogą mieć miejsce rozmaite interpretacje jego przepisów, dlatego zasadnym jest spotykać się, by wspólnie wyjaśniać wątpliwości lub rozbieżności. Również zaproszeni goście, dziękując za możliwość uczestnictwa, pozytywnie oceniali ideę roboczych spotkań uczestników procesu budowlanego.

 

Maria Świerczyńska

 

Przeczytaj także: Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.