Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

29.11.2016

W Warszawskim Domu Technika – NOT 6-7 października br. ponad 420 uczestników brało udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych.

Organizatorem był Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Patronat honorowy objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Izba Projektowania Budowlanego. Celem warsztatów było stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów poprzez zapoznanie się z najnowszymi trendami branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego.

Podczas dwóch dni swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się przeszło 40 prelegentów reprezentujących świat nauki (Instytut Nafty i Gazu – PIB, Instytut Techniki Budowlanej – PIB, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), jak również doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz wykonawcy reprezentujący m.in.: BSiPG Gazoprojekt S.A., Gaz-System S.A., Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, PGNiG S.A. i PGNIG Technologie S.A. oraz Polską Spółkę Gazownictwa.

 

 

Wygłoszono 4 referaty plenarne: „Bezpieczeństwo dostaw gazu – spojrzenie dostawcy i operatora”, „Przeciwdziałanie poważnym awariom – spojrzenie praktyka”, „Projekt budowlany w kontekście regulacji związanych z prawem autorskim i ochroną danych osobowych”, „Efektywność energetyczna w układach HVAC – gdzie szukać oszczędności?”. Podczas sesji tematycznych omawiano zagadnienia dotyczące m.in.: przeglądu obowiązującego ustawodawstwa (unijnego i krajowego) oraz norm z zakresu projektowania, projektowania instalacji z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci oraz instalacji, charakterystyki energetycznej budynków.

Więcej na www.pzits.pl/warsztaty2016.

 

prof. nzw. dr hab. inż. Anna Bogdan

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in