Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

21.07.2014

W Cedzynie pod Kielcami 21–23 maja br. odbyła się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowana przez PZITB Odział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, pod patronatem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Świętokrzyskiej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Celem konferencji było doskonalenie rzeczoznawców budowlanych oraz pogłębianie wiedzy kandydatów na rzeczoznawców w formie przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Wzięło w niej udział 203 uczestników.

Na konferencji przedstawiono 43 referaty przygotowane przez wybitnych specjalistów. Wszystkie były recenzowane przez Komitet Naukowo-Programowy Konferencji pod przewodnictwem prof. L. Runkiewiczai zostały zamieszczone w materiałach konferencyjnych opracowanych redakcyjnie przez dr hab. B. Goszczyńską.

W czasie konferencji dyrektor ITB J. Bobrowicz wręczył 12 Deklaracji Środowiskowych EKO-ITB dla wyrobów budowlanych.

Wydarzenie organizowane było w okresie zmian dotyczących uwarunkowań prawnych odnoszących się do  rzeczoznawstwa budowlanego, stąd też odbyła się sesja specjalna „Nowe zasady działalności rzeczoznawcy budowlanego”, której przewodniczyłprezes PIIB A.R. Dobrucki oraz minister J. Szer.

Szeroka dyskusja podczas konferencji zaowocowała wnioskami, które zostały przekazane do Sejmu RP, instytucji centralnych oraz organizacji inżynierskich. 

 

prof. Leonard Runkiewicz

przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego

prof. Wiesław Trąmpczyński

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Organizatorzy konferencji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in