System Fluke Connect – rodzina bezprzewodowych przyrządów

21.07.2014

Nowy system Fluke Connect™ do przesyłania danych pomiarowych z przyrządów diagnostycznych na smartfony i w „chmurę” poprawia komunikację między członkami zespołu, bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Fluke Connect™ to system bezprzewodowych przyrządów diagnostycznych połączonych z aplikacją na smartfony. Umożliwia technikom serwisu, elektrykom i inżynierom utrzymania ruchu rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie danych wszystkim osobom w zespole. Zapewnia natychmiastowy dostęp do danych i wyników pomiarów na ekranie smartfona, pozwalając na przeglądanie obrazów, sprawdzanie raportów i wykrywanie trendów.

System obejmuje ponad 20 przyrządów Fluke połączonych bezprzewodowo (za pomocą technologii Bluetooth lub WiFi) oraz aplikację Fluke Connect™, która służy do dodawania pomiarów i obrazów termowizyjnych do bazy danych Fluke Cloud™. Dane te są wprowadzane bezpośrednio do bazy bez potrzeby ręcznego ich wpisywania. Można je przypisać do konkretnego urządzenia w celu przygotowania serwisowania i długoterminowej historii. Odczyty można udostępniać w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wideo rozmów ShareLive™ pozostałym osobom w zespole, znajdującym się w innym miejscu zakładu. Zlecenia razem z wynikami pomiarów można publikować za pośrednictwem aplikacji, aby osoby w zespole miały dokładny wgląd w zaistniały problem.

 

 

System obejmuje nowe oraz obecne już na rynku przyrządy, które mogą z nim współpracować po dodaniu bezprzewodowych kart SD Fluke Connect lub konektorów Fluke Connect. W skład rodziny Fluke Connect wchodzą:

– Przyrządy diagnostyczne: bezprzewodowy multimetr Fluke Connect, moduły napięciowe i prądowe (AC i DC), moduł cęgowy oraz temperaturowy typu K.

– Kamery termowizyjne z serii Ti400/300/200 oraz serii Ti125/110/105/100 (w tym wersje „R” do diagnostyki budowlanej) – po dodaniu bezprzewodowej karty SD Fluke Connect

W najbliższym czasie do systemu dołączą multimetry cyfrowe Fluke 289 i 287, mierniki przemysłowe Fluke 789 oraz testery rezystancji izolacji Fluke 1550 i 1555. Wszystkie te przyrządy do współpracy z Fluke Connect wykorzystywać będą konektory FC umożliwiające im łączność bezprzewodową.

Aplikacja Fluke Connect jest dostępna bezpłatnie w Apple App Store i w Google Play Store. Współpracuje z urządzeniami mobilnymi z systemem iOS 7 lub wyższym oraz Android 4.4.x lub wyższym.

 

 

Najważniejsze funkcje aplikacji Fluke Connect™ i ich zastosowanie:

– Rozmowy wideo ShareLive™. Udostępnianie pomiarów pozostałym osobom w zespole w czasie rzeczywistym.

– Pomiary AutoRecord™. Szybki zapis pomiarów i obrazów w telefonie i w chmurze.

– Historia EquipmentLog™. Automatyczne skojarzenie pomiarów z urządzeniami, aby wszystkie dane historii były w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

– Wykresy TrendIt™. Tworzenie i wyświetlanie wykresów bezpośrednio w telefonie.

– Pamięć masowa Fluke Cloud™. Bezpieczny dostęp do zapisów w dowolnym czasie, w oparciu o najnowocześniejszy nadzór elektroniczny, wielopoziomowy system kontroli dostępu, wbudowane zapory i szyfrowanie przechowanych danych.

System Fluke Connect™ umożliwia zbieranie i wyświetlanie na ekranie smartfona wyników pomiarów z 11 urządzeń jednocześnie. Komunikacja jest możliwa z odległości do 20 metrów (w zależności od otoczenia). Urządzenia łączą się za pomocą Bluetooth lub WiFi bezpośrednio ze sobą – nie jest wymagany dostęp do sieci bezprzewodowej. Aplikacja może być również obsługiwana na komputerach PC za pomocą przeglądarki internetowej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in