W Śródmieściu Łodzi powstaną trzy nowe ulice

18.08.2020

Jesienią 2020 roku zaczną się prace przy budowie nowych ulic w Śródmieściu Łodzi. Jedna połączy ulicę Traugutta z Tuwima, a dwie połączą Kilińskiego z Sienkiewicza. WIZUALIZACJE

 

Budowa nowych ulic w Łodzi rozpocznie się od prac porządkowych i rozbiórkowych. Wyburzona zostanie dawna siedziba straży miejskiej i wymieniona będzie cała infrastruktura podziemna. Po obu stronach dróg zbudowane zostaną chodniki ze zjazdami do posesji, powstaną zieleńce. Na wszystkich ulicach pojawią się ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Zainstalowane zostaną ozdobne latarnie. Podświetlone będą także korony drzew. Zostaną zasadzone grusze drobnoowocowe (22 sztuki), wiśnie piłkowane (11 sztuk) i ponad 1000 sztuk krzewów i bylin. Nowe ulice będą miały charakter woonerfów.

 

 

 

Trzy nowe ulice w Łodzi

  • Ulica A będzie stanowić połączenie pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą B. Po południowej stronie wydzielone zostaną nowe miejsca parkingowe przedzielone zieleńcami;
  • Ulica B połączy ulice Traugutta i Tuwima. Po obu stronach jezdni zbudowane zostaną chodniki o zmiennej szerokości, zjazdy do posesji oraz zieleńce;
  • Ulica C łączyć będzie ulicę B z ulicą Kilińskiego. Po jej południowej stronie zostanie wybudowany chodnik z wytyczonymi miejscami parkingowymi oraz zieleńcami.

 

Sprawdź:

 

                       

 

 

 

Skrzyżowania ulicy B z ulicami A i C zostaną wyniesione. W ten sposób zwiększy się bezpieczeństwo pieszych i zmniejszy się ryzyko kolizji w tym rejonie.

Inwestycja zakończy się jesienią 2021 roku. W ramach projektu połączona zostanie również ulica Sienkiewicza ze Wschodnią. Przedłużenie ul. Wschodniej przetnie ul. Narutowicza, przejdzie pod łącznikiem między budynkami ośrodka TVP Łódź i dawnej „Kaskady” i po łuku połączy się z ul. Sienkiewicza. Prace przy tym połączeniu powinny rozpocząć się wiosną 2021 roku. Koszt realizacji projektu: 27 675 000 zł.

 

Urząd Miasta Łodzi

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in