W Łodzi powstanie kolejny woonerf

17.08.2020

Łódź buduje woonerf na ul. Mielczarskiego. Strefa spokojnego ruchu, kameralne place z zielenią, szpaler drzew, ławki i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak będzie wyglądała nowa przestrzeń w Centrum Łodzi? WIZUALIZACJE

 

W 2022 roku Łódź odda do użytkowania kolejny woonerf. Tym razem na ulicy Mielczarskiego, która po przebudowie zmieni swój charakter – ze zwykłej ulicy dojazdowej na ulicę o charakterze woonerfu o uspokojonym ruchu, z zaplanowanym miejscem na parkowanie i z dużą ilością zieleni.

 

 

 

Ulica Mielczarskiego pozostanie ulicą jednokierunkową. Jezdnia i chodniki będą na jednym poziomie, bez krawężników czy stopni, oddzielone od siebie zielenią i meblami miejskimi. Ułatwi to poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami. Dla uspokojenia ruchu na części przewidzianej dla samochodów pojawią się szykany (zmiany toru ruchu), place, oraz trzy progi zwalniające w jezdni z łagodnym najazdem tzw. poduszki berlińskie – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi

Uporządkowany zostanie również obustronny, istniejący w ulicy, podwójny szpaler drzew, pojawią się nowe nasadzenia, system nawadniający i podświetlenia. Postawione zostaną nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, poidełko. Zainstalowane zostanie nowe oświetlenie ulicy.
 

Sprawdź: Pietryna 40 – nowy hotel w Łodzi. ZDJĘCIA
 

Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców, zachowane zostaną miejsca postojowe. Zaprojektowano je jako prostopadłe do jezdni. Wyznaczone zostaną także poszerzone miejsca zastrzeżone dla osób z niepełnosprawnością.

W ciągu ulicy zaprojektowano kameralne place sprzyjające zatrzymywaniu się wśród zieleni. Będę one wyznaczone poprzez nawierzchnie z pasów jasnych i ciemnych płyt i kostki, zieleńce i meble miejskie, w tym ławy.

Zobacz też: Łódź rewitalizuje kamienice przy ulicy Wschodniej
 

Projekt  obejmuje przebudowę ulicy Mielczarskiego oraz trzech przebić międzykwartałowych (ul. Mielczarskiego 33 do Ogrodów Karskiego, ul. Mielczarskiego 25 do Ogrodów Karskiego oraz ul. Mielczarskiego 26 do ul. Legionów 27). Umowa na projekt została podpisana w dniu 12.05.2020 na kwotę  381 300,00 zł.
Wartość inwestycji: 8 063 237 zł

Urząd Miasta Łodzi

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in