VIII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych

12.02.2015

W dniach 4–6 listopada 2014 r. odbyła się w Józefowie konferencja zorganizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Uczestnikami byli przede wszystkim pracownicy naukowi wydziałów budowlanych uczelni oraz projektanci i wykonawcy obiektów budowlanych.

Interesujące referaty wygłosiło 14 naukowców z Europy oraz wybitny specjalista z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego prof. Venkateshkumar Kodur z USA.

Na duże zainteresowanie pracowników naukowych zapewne miało wpływ zawarte w Prawie budowlanym i przepisach techniczno-budowlanych wymaganie podstawowego bezpieczeństwa pożarowego, a także drugie części Eurokodów poświęcone projektowaniu konstrukcji budowlanych z uwagi na pożar.

Merytoryczna tematyka referatów została przedstawiona w siedmiu sesjach problemowych.

W porównaniu do poprzednich konferencji, na podkreślenie zasługuje większa ilość i poziom merytoryczny referatów w sesji „Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego”. Jest to zgodne z trendem światowym dążącym do zastąpienia tradycyjnego (zgodnie z przepisami) podejścia zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego podejściem inżynierskim.

 

Prof. Venkateshkumar Kodur, Departament of Civil and Environmental Engineering, Michigan State University, USA

 

W pierwszej części konferencji podjęto szczególnie aktualny praktyczny problem dotyczący współdziałania projektanta konstrukcji budowlanych i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Z podsumowania referatu otwierającego oraz referatu dr. P. Janika, dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, wyłoniła się m.in. potrzeba poszerzenia obszaru powiązań przedstawicieli inżynierii pożarnictwa i inżynierii lądowej. Drugim postulatem jest utworzenie dyscypliny naukowej inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz takiej samej specjalności budowlanej – projektant w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Bibliografia: „Materiały Budowlane” 10/2014 – Dział bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych (str. 6–181)

 

prof. Marian Abramowicz

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in