V Warsztaty Mykologiczne PSMB Wrocław – Pawłowice

19.01.2007

V warsztaty rozpoczęły się 12 października o godz. 1330 sesją otwarcia, podczas której przewodniczący PSMB dr inż. Jerzy Karyś, witając uczestników i gości w liczbie 100 osób, przedstawił dokonania Stowarzyszenia w okresie od VIII Sympozjum PSMB (Rytro k/ Nowego Sącza – wrzesień 2005r.) do chwili bieżącej.

V warsztaty rozpoczęły się 12 października o godz. 1330 sesją otwarcia, podczas której przewodniczący PSMB (Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa) dr inż. Jerzy Karyś, witając uczestników i gości w liczbie 100 osób, przedstawił dokonania Stowarzyszenia w okresie od VIII Sympozjum PSMB (Rytro k/ Nowego Sącza – wrzesień 2005r.) do chwili bieżącej.

Następnie głos zabrał przewodniczący komitetu naukowo-dydaktycznego prof. Jerzy Ważny przedstawiając plan merytoryczny warsztatów.

W dalszej kolejności odbył się wykład prof. dr hab. inż. Piotra Witakowskiego pt. „System SPW-GSM-GPS do zdalnego pomiaru wilgotności” – przyjęty z dużym zainteresowaniem przez uczestników warsztatów.

Po krótkiej przerwie odbyła się sesja I, której współprzewodniczyli : prof. Jerzy Ważny i dr inż. Jerzy Karyś.

Przedstawiono 3 półgodzinne wykłady dotyczące wpływu czynników biologicznych na materiały budowlane i na zdrowie ludzi. Wykłady wzbudziły żywą dyskusję, szczególnie w odniesieniu do Syndromu Chorego Domu (SBS).

Sesji II przewodniczyła dr Małgorzata Piotrowska. Tematem sesji była problematyka badawcza dotycząca wilgoci w budynkach. Przedstawiono kolejny cykl informacji dotyczącej sprzętu badawczego i pomiarowego (dr Bohdan Stawiski) oraz warunki stosowania metody rezonansowej do pomiaru wielkości uszkodzeń konstrukcji drewnianych (dr Jerzy Karyś), a także stosowania metod elektrycznych.

Tematyka żywo interesowała uczestników warsztatów gdyż dotyczyła diagnostyki konstrukcji i zaufania do określonych przyrządów pomiarowych.

Drugi dzień spotkania rozpoczęła sesja III prowadzona przez prof. Wojciecha Skowrońskiego i doc. Andrzeja Fojutowskiego.
Wygłoszono 2 wykłady dotyczące: 

Ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych wg normy EN 1995-1-2 oraz skutki aplikacji środków przeciwogniowych lub wielofunkcyjnych.

Wykłady spotkały się z żywą dyskusją ponieważ środki biochronne przestały być od maja 2004r. wyrobem budowlanym, natomiast środki wielofunkcyjne mają poprzedni status. Przypomniano więc, ze powstał zespół doradczy grupujący przedstawicieli Stowarzyszenia przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zespół ten opracował zasady kwalifikacji i dopuszczenia do obrotu środków biobójczych.

Po zakończeniu sesji miał miejsce wyjazd techniczny do sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy i opactwa cystersów w Lubiążu.
Natomiast w godzinach popołudniowych odbył się XII Zwyczajny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, który rozliczył pracę Zarządu Głównego za ostatnie 3 lata oraz wybrał władze na kadencję 2006-2009r. Przewodniczącym zjazdu był dr inż. Stefan Szałkowski. Przewodniczącym Stowarzyszenia został wybrany dr inż. Jerzy Karyś z Wrocławia. Podczas zjazdu wręczono dyplomy i odznaczenia wyróżniającym się członkom PSMB.

Trzeci dzień obrad rozpoczęła sesja IV, której współprzewodniczyli: prof. Krzysztof J.Krajewski i dr Bohdan Stawiski.  Prof. Krzysztof J. Krajewski wygłosił referat dotyczący nowych uwarunkowań w produkcji i certyfikacji środków ochrony drewna budowlanego.
{mospagebreak}
Wygłoszono również 4 referaty obrazujące ciekawe z punktu widzenia technicznego ekspertyzy budowlane, mykologiczno-budowlane i mykologiczne.

Ożywioną dyskusję wzbudził referat dr Mariusza Książka pokazujący negatywne strony złego izolowania tarasów i skutków mykologicznych.
W dalszej sesji ekspertyzowej prowadzonej przez prof. Jerzego Ważnego i dr Jerzego Karysia omówiono zagadnienia „punktu pleśniowego” według norm PN-EN ISO 12524 i PN-EN ISO 10456. Odnotowano również kilka wypowiedzi dotyczących ekspertyz w budynkach komunalnych oraz skutków mykologicznych (mgr Gerard Korbel, mgr Maciej Wiśniewski, mgr Edward Wiśniewski).
W dyskusji generalnej głos zabrali:

dr Jerzy Karyś – przypominając zasady korzystania  z nieniszczących metod pomiaru wilgotności masowej przegród budowlanych,
mgr Gerard Korbel – podnosząc problem ciągle słabej znajomości wśród mieszkańców budynków skutków działania grzybów pleśniowych na zdrowie ludzi,
dr Marian Zubrzycki – podkreślając złożoność ekspertyz budowlanych i podając wiele przykładów,
inż. Jan Jędrych – sugerując ciągłą publikację aktualnych środków ochrony przed korozją biologiczną,
mgr Krystyna Styrczula – zachęcając do korzystania z rozwiązań konstrujcyjnych prezentowanych na innych warsztatach branży budowlanej.

Komisja wnioskowa obradująca pod kierunkiem dr Bohdana Stawiskiego przedstawiła następujące wnioski:

1. Podjąć należy próbę opracowania informacji o nowych firmach, które weszły na rynek z nowymi środkami do ochrony drewna lub innych materiałów budowlanych.
2. Podjąć działania mające na celu gromadzenie informacji pozytywnych i negatywnych o wypróbowanych przez członków Stowarzyszenia środkach chemicznej ochrony z myślą o udostępnianiu informacji na ten temat członkom Stowarzyszenia.
3. Unikać sponsoringu firm nieznanych bez sprawdzenia oferowanych przez nie rozwiązań dotyczących ochrony przed korozją biologiczną.
4. Podjąć próbę zorganizowania w Biuletynie Informacyjnym kącika wymiany doświadczeń w zakresie stosowania nowych środków i nowych technologii.
5. kontynuować informacje szkoleniowe dla ogółu odbiorców np. na targach budownictwa lub poprzez  Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Kontynuować szkolenia zawodowe , również we współpracy z innymi stowarzyszeniami tak jak to realizowano w kadencji 2003-2006r.

Następne VI warsztaty  odbędą się we wrześniu 2008  r.
Materiały merytoryczne z V warsztatów rzeczoznawcy mykologiczno-budowlanego są do nabycia w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, ul. Hercena 3/5, 50-453 Wrocław, tel/fax: 071 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
Opracował
dr inż. Jerzy Karyś

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.