V Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Szpitalne

30.11.2016

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, wychodząc z założenia, że jednym z celów działania jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług budowlanych, organizuje co 2 lata konferencję naukowo-techniczną „Budownictwo szpitalne”.

W tym roku odbyła się 25 października w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod tytułem „Współczesne zagrożenia epidemiologiczne”. Temat konferencji był wynikiem przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami środowisk medycznych i budowlano-architektonicznych w celu przybliżenia uczestnikom problemów z nim związanych i możliwości ich rozwiązania.

Podczas konferencji wygłoszono 13 wykładów dotyczących zagrożeń epidemiologicznych, budownictwa szpitalnego i praktycznych rozwiązań stosowanych w szpitalach oraz aptekach zapobiegających rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów, bakterii, wirusów i grzybów coraz bardziej odpornych na wszelkie antybiotyki.

Wśród referatów wymienić można: wykład dr n. med. Krzysztofa Kordela, prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, o szpitalach jako potencjalnych źródłach zakażeń; dr. hab. inż. arch. Eugeniusza Skrzypczaka, prof. UAP, nt. powstawania Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu; o współczesnych zagrożeniach epidemiologicznych w intensywnej terapii – dr. n. med. Adama Mikstackiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Sposoby kontroli środowiska pracy i procedury obowiązujące w aptece szpitalnej przedstawiły dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz, mgr farm. Dorota Mańkowska i mgr farm. Joanna Królak. Bardzo ciekawy wykład na temat projektowania pomieszczeń z uwzględnieniem ergonomii pracy pielęgniarek zaprezentowała mgr Teresa Kruczkowska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

 

 

Kolejny wykład techniczny przedstawił mgr inż. Zenon Makowski, który mówił na temat instalacji sanitarnych w obiektach służby zdrowia i potencjalnych zagrożeniach epidemiologicznych w przypadku niewłaściwej eksploatacji tych instalacji. Dr n. med. Andrzej Trybusz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zaprezentował techniczne uwarunkowania służące zapobieganiu wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych w obiektach szpitalnych. O znaczeniu czystości gazów medycznych i sprzętu medycznego w przypadku zagrożeń epidemią mówił Paweł Olejniczak z firmy BREVITER. Na temat wentylacji i klimatyzacji, jako jednej z najważniejszych instalacji warunkujących utrzymanie właściwych parametrów
sterylności, parametrów temperaturowych i wilgotności oraz mających wpływ na zapobieganie potencjalnym zagrożeniom mikrobiologicznym lub chemicznym, wykład wygłosił dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. nadzw. PP Został on przygotowany wspólnie z mgr. inż. Wojciechem Porowskim.

0 budownictwie szpitalnym z perspektywy generalnego wykonawcy mówił mgr inż. Stanisław Świątek z firmy Budimex. Natomiast o modernizacjach instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych dla 12 zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego opowiedziała mgr inż. Justyna Składnikiewicz z Envirotech Sp. z o.o. Bardzo ciekawy wykład na temat projektowania, obowiązujących przepisów i rozwiązań technicznych oraz wyposażenia Centralnej Sterylizatorni przedstawił arch. Wojciech Masełkowski z firmy INFORMER MED. Sp. z o.o.

Jako ostatni podsumowujący wykład na konferencji wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak z Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Mówił o ważności rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technologii realizacji konstrukcji.

Szersza relacja w „Biuletynie WOIIB” nr 4/2016.

 

Mirosława Ogorzelec

Jerzy Stroński

Zdjęcie: Mirosław Praszkowski

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in