IWBI i BRE ogłaszają koordynację WELL i BREEAM

29.11.2016

Międzynarodowy instytut budownictwa International WELL Building Institute™ (IWBI™) oraz organizacja Building Research Establishment (BRE) podpisały porozumienie w sprawie koordynacji systemu certyfikacji WELL Building Standard™ (WELL) i standardu BREEAM, które ułatwi realizację projektów korzystających z obu tych systemów jednocześnie.

W ramach porozumienia podmioty będą wzajemnie uznawać certyfikację w określonym zakresie, dzięki czemu złożona dokumentacja będzie akceptowana przez obie organizacje, co pozwoli zespołom pracującym nad projektami zaoszczędzić na czasie i kosztach związanych ze składaniem dokumentacji.

Zarówno BREEAM, jak i WELL są opartymi na dowodach systemami działającymi w poszanowaniu dobrych praktyk, realizującymi założenia ciągłego doskonalenia i ukierunkowanymi na dobro człowieka i środowiska naturalnego. Certyfikaty w ramach obu tych systemów można uzyskać, poddając analizie dokumentację projektową i przeprowadzając testy na miejscu budowy po oddaniu budynku do użytku.

Prace nad połączeniem, które umożliwi identyfikację kryteriów mających zastosowanie w obu normach, są prowadzone przez jednostkę certyfikującą systemu WELL – Green Business Certification Inc we współpracy z BRE, a planowanym czasem ich ukończenia jest styczeń 2017 r.

 

Źródło: BRE i IWBI/Centrum Prasowe PAP

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in