Uwagi PIIB do projektów ustaw z dnia 1 października 2018 r., dotyczących wykonywania zawodów architekta i inżyniera budownictwa

23.11.2018

Z uwagi na trudną materię prawną zapisów zawartych w projektach ustaw o architektach i inżynierach budownictwa z dn. 1 października 2018 r., prezentujemy tabelę zawierającą najistotniejsze uwagi, które zgłosiła PIIB w ramach konsultacji publicznych tych projektów.

Mamy nadzieję, że takie przedstawienie w pełni merytorycznych uwag PIIB pozwoli na ich lepsze zrozumienie przez obie strony. Materiał przygotował w oparciu o oficjalne dokumenty PIIB dr inż. Tomasz Piotrowski, zastępca Sekretarza Rady Krajowej PIIB.

Tabela zawiera porównanie uprawnień architekta i inżyniera budownictwa w procesie budowlanym (w szczególności do kierowania budową), definicji tych zawodów oraz zakresu uprawnień (głównie w odniesieniu do projektowania w zakresie architektury).

 

Zestawienie uwag PIIB do projektów ustaw z dnia 1 października 2018 r., dotyczących wykonywania zawodów architekta i inżyniera budownictwa, wraz z komentarzem

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in