Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowelizacja

19.02.2020

Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dzięki nowelizacji ruszy pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów?

Premie remontowa dla gmin

Dotychczas o wsparcie mogły ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Według nowych przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów o premie będą mogły starać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Dla gmin przewidziano premie remontowe w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

 

Zobacz też: Termomodernizacja domu – korzyści ekonomiczne

Fot. stock.adobe / Francesco Scatena

Premie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty 

W ramach przeprowadzanej termomodernizacji wsparcie przeznaczone będzie na wzmocnienia połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną płyty. Wartość premii wyniesie 50% kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew. Takie działania mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Szacuje się, że do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty

Wyższa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE

Inwestor, który przeprowadza termomodernizację i jednocześnie realizuje mikroinstalację OZE (np. panele fotowoltaiczne), może starać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. W takich sytuacjach premia zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia. 

Prostsze naliczanie premii termomodernizacyjnej 

Premia termomodernizacyjna to 16% kosztów inwestycji (do tej pory było to przeciętnie ok. 12,5%). Naliczanie premii będzie prostsze – zniknie warunek, który ogranicza wysokość premii do dwukrotności rocznych oszczędności kosztów energii.

Premia kompensacyjna z możliwością wypłaty w ratach

Obecnie premie kompensacyjne przyznaje BGK jeden raz. Zgodnie z ustawą, premia będzie przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego. Wypłata w ratach – maksymalnie czterech – poprawi płynność finansową odbiorcy wsparcia.

O pilotażowym programie termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła

W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 i w 2018 roku na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Jednak wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie gminy, w których duże skażenie powietrza wynika z emisji zanieczyszczeń z przestarzałych urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych. Dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, szczegóły planów naprawczych będą ustalone wspólnie z władzami miasta przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami jakości powietrza.
 

Polecamy:

Dofinansowanie przeznaczone będzie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100%.

 

Gminy, które będą pełnić rolę inwestorów mają zidentyfikować gospodarstwa domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego, zaplanują i przygotują działania inwestycyjne w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz oszacują ich koszt. Minister właściwy ds. gospodarki – obecnie minister przedsiębiorczości i technologii – na podstawie wniosku o współfinansowanie złożonego przez gminę, podejmie decyzję o pomocy. Po pozytywnej ocenie wniosku, gmina oraz resort będą mogły podpisać porozumienie, w którym określony zostanie zakres i charakterystyka przedsięwzięć niskoemisyjnych. To będzie podstawa dofinansowania. Dotacje zostaną wypłacone bezpośrednio do gmin.

 

Budżet na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów szacuje się na ok. 1,2 mld złotych. Część kosztów inwestycji poniesie gmina. W przypadku miejscowości do 100 000 mieszkańców wkład gminy powinien wynieść 30% kosztów, natomiast w większych miastach powyżej 30% kosztów. Pozostała część inwestycji (tj. do 70% kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych) zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa. Środki te zostaną przekazane gminom po podpisaniu porozumienia z ministrem przedsiębiorczości i technologii, za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Ustawa weszła w życie 12.04.2020 r..

 

Ministerstwo Rozwoju

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.