Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – zmiany

16.02.2022

Zgodne z przepisami budynki niemieszkalne muszą być zaprojektowane i wybudowane, tak aby zapewnić zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych.

 

24 grudnia 2021 roku weszła w życie Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269)

 

Ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu ułatwienie i przyspieszenie rozwoju elektromobilności. Między innymi określono nowe wymagania dotyczące instalowania w budynkach punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz wyposażania w odpowiednią infrastrukturę kanałową. Dotyczy to budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, znajdujących się wewnątrz budynku lub przylegających do budynku. Regulacja odnosi się także do parkingów, które nie przylegają bezpośrednio do budynku, ale są z nim powiązane pod względem własności lub używania na podstawie innego tytułu prawnego.

 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

fot. pixabay/Stivabc

 

Zgodne z nowymi przepisami budynki niemieszkalne muszą być zaprojektowane i wybudowane, tak aby zapewnić zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych.

 

W przypadku budynków mieszkalnych należy zapewnić zainstalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych. Wymagania te będą miały zastosowanie również w przypadku przebudowy albo remontu budynków. Przepisy uzależniają jednak obowiązek ich spełnienia od kosztów przebudowy albo remontu oraz kosztów instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej.

 

Zobacz:

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – przepisy, problemy

Miejsce w garażu podziemnym na wagę złota

 

Przepisy ustawy określają także procedurę dotyczącą instalacji punktów ładowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajdują się więcej niż trzy lokale mieszkalne. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w takim budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku będzie mogła złożyć do wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni lub osoby zarządzającej daną nieruchomością wniosek o udzielenie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania. Jednocześnie określono, że w przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu. Podmiot, do którego złożono wniosek, powinien zlecić sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktu ładowania. Ekspertyza nie jest wymagana, jeżeli w budynku znajduje się już instalacja elektryczna przeznaczona do zasilania punktów ładowania. Jeżeli wynik ekspertyzy będzie pozytywny, zainteresowany będzie mógł zainstalować punkt ładowania na własny koszt. Jeśli budynek jest zabytkowy, zgodę wyrazić musi również konserwator zabytków.

 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza także inne istotne zmiany, które dotyczą m.in.:

  • zasad ustanawiania stref czystego transportu;
  • wprowadzenia definicji stacji ładowania wodoru oraz przepisów regulujących funkcjonowanie stacji wodoru;
  • doprecyzowania definicji stacji ładowania oraz przepisów dotyczących stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.