Urządzenia do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych – rozporządzenie

28.07.2022

 

29.06.2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1257)

 

Urządzenia do wyprowadzenia mocy

Fot. pixabay/A_Different_Perspective

 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w Ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1050). Określono w nim szczegółowe wymagania techniczne dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu, które są kluczowe dla wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych.

Przepisy regulują takie kwestie, jak:

  • minimalny operacyjny czas życia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;
  • minimalną dostępność i maksymalną utratę mocy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz szczegółowy sposób wyznaczania tej minimalnej dostępności;
  • wymagania dla elementów stacji elektroenergetycznych, w tym wymagania budowlane;
  • wymagania dla kablowej linii eksportowej służącej do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych;
  • wymagania dla urządzeń i układów obwodów wtórnych oraz urządzeń i układów współpracujących z nimi;
  • wymagania dla urządzeń i systemów telekomunikacyjnych;
  • wymagania w zakresie ochrony urządzeń obwodów wtórnych, urządzeń współpracujących z nimi oraz urządzeń telekomunikacyjnych przed czynnikami środowiskowymi;
  • minimalny zakres ocen, analiz i raportów oraz terminy ich sporządzania i przekazywania operatorowi systemu przesyłowego;
  • wymagania w zakresie zabiegów eksploatacyjnych i przeglądów.

Określenie w rozporządzeniu wskazanych wymagań technicznych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji obiektu oraz niezawodności funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku – projekt PGE, TAURONA i Enei

>>> Farmy wiatrowe na morzu – doświadczenia brytyjskie i niemieckie

>>> Morskie elektrownie wiatrowe – technologia, ekonomia, gospodarka

>>> Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in