Uprawnienia budowlane bezpieczne

25.03.2019

21 marca 2019 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na 75. posiedzeniu przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane (projekt senacki).

 

Fot. Fotolia.com

 

Przenosi ona do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r.

Sejm RP na swoim 77. posiedzeniu uchwalił ustawę i następnie przekazał do Senatu RP.

Zgodnie z procesem legislacyjnym ustawę musi jeszcze podpisać Prezydent RP oraz musi być wydane nowe rozporządzenie w tym zakresie.

 

Źródło: PIIB

 

Czytaj też: Przekroczenie zakresu uprawnień

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in