Umowa o dofinansowanie dla obwodnicy Ostródy

20.05.2016

13 maja GDDKiA podpisała umowę o dofinansowanie dla projektu „Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16”.

Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 294 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 388 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 6,61 km obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16. Ponadto sfinansowana zostanie przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i melioracyjnych, kolidujących z trasą budowanego odcinka.

Projekt obejmuje również budowę obiektów inżynieryjnych, przejść dla zwierząt, dróg poprzecznych, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z monitoringiem po realizacyjnym w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Budowana droga krajowa będzie przystosowana do nośności 115 kN/oś.

Jest to czternasta umowa o dofinansowanie podpisana przez GDDKiA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość podpisanych w ramach POIiŚ umów przekroczyła 9 mld 779 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 8 mld 312 mln zł.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in