Ekran NoEM – sposób na szkodliwą emisję pól elektromagnetycznych

20.05.2016

Elektrosmog to realny problem dzisiejszego społeczeństwa – jego emisji nie sposób uniknąć w pracy, domu czy na ulicy.

Zagadnieniem tym zajął się wybitny polski naukowiec Stanisław Wosiński, który przez wiele lat prowadził badania nad właściwościami wody i ceramiki. W rezultacie powstał innowacyjny produkt, który ekranuje i pochłania szkodliwe dla człowieka częstotliwości. Ekran NoEM zastosowano po raz pierwszy na gdańskim osiedlu Wolne Miasto – takie rozwiązanie przyniosło korzyści zarówno dla dewelopera, jak i mieszkańców.

 

Problem emisji pól elektromagnetycznych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka to złożone zagadnienie. Pole elektromagnetyczne (w skrócie PEM) można zdefiniować jako przestrzeń, w której siły elektryczne i magnetyczne wchodzą ze sobą w reakcję.

Naturalnym źródłem pola EM są Kosmos, Słońce, Ziemia, a także wyładowania atmosferyczne. Sztuczne pole elektromagnetyczne emitowane jest przez urządzenia, z których korzystamy na co dzień. Postępujący proces elektryfikacji sprawił, że natężenie PEM w naszym otoczeniu niejednokrotnie przekracza dopuszczalny poziom nawet milion razy.

Sztuczne pola elektromagnetyczne różnią się od przyjaznych człowiekowi częstotliwości Ziemi (7,8 Hz) i postrzegane się w kategorii zanieczyszczenia. Dlatego nazywane są elektrosmogiem. Źródłem elektrosmogu są linie wysokiego napięcia (zarówno te nadziemne, jak i znajdujące się pod ziemią), urządzenia służące do komunikacji bezprzewodowej (wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej), a także tzw. inteligentne liczniki.

Otaczający nas elektrosmog, wielokrotnie przekraczający dopuszczalne normy, nie jest obojętny dla naszego zdrowia. Problem ten został zauważony przez międzynarodowe instytucje.

Jednym z dokumentów zwracających uwagę na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dn. 26 czerwca 2013 r. Dokument ten określa bezpośrednie skutki oddziaływania pola EM na zdrowie, jednocześnie podkreślając, że wciąż niezbadane jest odległe w czasie oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Bezpośrednie oddziaływanie pola EM może wywołać zawroty, bóle głowy, mdłości, zaburzenia nastroju, przewlekłe zmęczenie, bezsenność, zakłócenia rytmu serca, zakłócenia w pracy mięśni, mózgu i innych narządów.

Negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka potwierdza też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Badania przeprowadzone przez WHO sklasyfikowały pole elektromagnetyczne o niskich częstotliwościach jako potencjalnie rakotwórcze dla człowieka.

 

 

Nie posiadamy wpływu na elektrosmog pochodzący z zewnętrznego środowiska, ale możemy zmniejszyć jego oddziaływanie wewnątrz mieszkań. NoEM powstał w oparciu o wynalazek wybitnego polskiego naukowca dr. Stanisława Wosińskiego i idealnie wpisuje się w dążenia do ograniczenia emisji pola EM w najbliższym otoczeniu człowieka.

Ekran NoEM został po raz pierwszy zastosowany na terenie gdańskiej inwestycji Wolne Miasto. Innowacyjną technologię wykorzystano do produkcji farby ekranującej, którą pokryto ściany mieszkań. Rozwiązanie to przyniosło zauważalne efekty – pomiary wykonane na terenie osiedla wykazały, że NoEM eliminuje nawet 99% szkodliwych pól elektromagnetycznych.

Więcej informacji na temat produktu i jego działania można znaleźć na stronie www.noem.co.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in