Tunel czy most?

19.08.2008

Połączenie drogowe wysp Uznam i Wolin  znajduje się na liście projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

W ubiegłym tygodniu (13.08) podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak uczestniczył w spotkaniu roboczym dotyczącym budowy stałego połączenia między tymi wyspami, które odbyło się w  Urzędzie Miasta Świnoujście. W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, wicewojewoda zachodniopomorski Andrzej Chmielewski oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad. W trakcie spotkania został zaprezentowany I etap studium techniczno-ekonomiczno–środowiskowego przygotowanego przez GDDKiA. Przedstawiono kilka wariantów przebiegu trasy. Rozpatrywana jest budowa połączenia drogowego biegnącego zarówno tunelem, jak i mostem. Szacuje się, że wartość inwestycji, w zależności od wariantu, wyniesie od ok. 500 mln zł do ponad 1 mld zł. Wariant przebiegu drogi zostanie wybrany do końca 2008 r. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co powinno nastąpić w połowie 2009 r., podjęte zostaną dalsze kroki dotyczące realizacji projektu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in