Tendencje na rynku powierzchni handlowych w Polsce

20.08.2010

Rynek handlowy w Polsce w dalszym ciągu się rozwija, do czego przyczynia się dobry stan gospodarki.

Zgodnie z oczekiwaniami początek roku był dość korzystny dla polskiej gospodarki, która osiągnęła kwartalny wzrost PKB w pierwszym kwartale na poziomie 0,5%, przy planowanym rocznym wzroście rzędu 2,8%. Według najnowszych danych GUS-u sprzedaż detaliczna znacząco wzrosła w maju (4,3% rok do roku).

 

Trendy na rynku najmu

Wzrost aktywności na rynku najmu świadczy o jego pewnej poprawie. Tak jak w poprzednich kwartałach największy popyt generują głównie najemcy dużych powierzchni. Stawki czynszów przy głównych ulicach handlowych utrzymały się na stabilnym poziomie we wszystkich większych miastach, natomiast czynsze za powierzchnię w magazynach handlowych nieznacznie się obniżyły. W ciągu kwartału czynsze w parkach handlowych w najlepszych lokalizacjach obniżyły się o ok. 3% do poziomu 8,75 EUR/mkw./miesiąc. Natomiast w przypadku centrów handlowych po pięciu kolejnych miesiącach spadków czynsze w większości polskich miast utrzymały się na stabilnym poziomie. Niewielki wzrost odnotowano na Śląsku i w Szczecinie ze względu na pojawienie się nowych obiektów wysokiej jakości. W drugim kwartale 2010 r. na rynek dostarczono dość dużo nowej powierzchni w centrach handlowych. Jednak w porównaniu z poprzednimi latami znacznie zmniejszyła się liczba nowych obiektów oddawanych do użytku, ponieważ inwestorzy nadal napotykali trudności z pozyskiwaniem finansowania, a najemcy byli najbardziej zainteresowani najlepszymi obiektami w największych miastach.

 

Trendy na rynku inwestycyjnym

W drugiej połowie kwartału ożywiła się aktywność na rynku inwestycyjnym, jednak w największym stopniu w sektorze powierzchni biurowej. W okresie tym odnotowano na rynku nieruchomości handlowych tylko jedną istotną transakcję. Polska jest postrzegana jako kraj obarczony najmniejszym ryzykiem w regionie, a wyniki polskiej gospodarki i handlu w połączeniu z atrakcyjnymi cenami przyciągnęły uwagę inwestorów.

 

Prognoza

Popyt wśród najemców utrzyma się na dość stabilnym poziomie, a największym zainteresowaniem będą się cieszyć obiekty w najlepszych lokalizacjach. W krótkiej perspektywie czasowej najwyższe czynsze nie ulegną znacznym zmianom. Dotyczy to również najlepszych stóp kapitalizacji, ale wzrost zainteresowania centrami handlowymi wysokiej jakości może spowodować pod koniec bieżącego roku nieznaczny ich spadek.

 

Aktywność na rynku

Brytyjski fundusz Resolution nabył Galerię Pomorską od Babcock & Brown za ok. 50 mln euro.

 

Źródło: Cushman & Wakefield

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in