Rynek powierzchni magazynowych w II kwartale 2010 r.

23.08.2010

Polska gospodarka w dalszym ciągu należy do najlepiej rozwijających się w Europie, przy czym sektor magazynowo-przemysłowy jest jej silnym atutem.

Stawki czynszu, które w niektórych lokalizacjach wzrosły nominalnie od ubiegłego roku, nie uległy zmianie już drugi kwartał z rzędu na najważniejszych rynkach, za wyjątkiem Poznania, gdzie obniżyły się o ok. 5%. Stopy kapitalizacji utrzymały się na stabilnym poziomie we wszystkich ważniejszych lokalizacjach zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 

Trendy na rynku najmu

Renegocjacje umów najmu są nadal powszechnym zjawiskiem na rynku powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce, a najemcy starają się w pełni wykorzystać swoją silną pozycję przetargową. Wyniki gospodarcze w porównaniu z 2009 r. i z kilkoma rynkami europejskimi są dobre. Z tego względu popyt powoli wzrasta. Coraz więcej firm poszukuje nowej powierzchni, chociaż proces podejmowania decyzji wciąż trwa dość długo. Najemcy są zainteresowani elastycznymi warunkami najmu i niskimi stawkami czynszu. Dostępność powierzchni jest nadal duża, głównie ze względu na brak wystarczającej poprawy popytu w ostatnim kwartale. Deweloperzy w dalszym ciągu zachowują ostrożność i koncentrują się na obiektach BTS (built-to-suit) lub umowach typu pre-let, co z kolei sprawia, że czynsze utrzymują się na aktualnych poziomach.

 

Trendy na rynku inwestycyjnym

Łączny wolumen inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce, w tym w sektorze nieruchomości magazynowo-przemysłowych, wzrósł w ciągu kwartału. Inwestycje w nieruchomości przemysłowe wyniosły 182 mln euro (przy 18 mln euro w poprzednim kwartale). Co ciekawe, w większości byli to inwestorzy zagraniczni, których do większej aktywności mogła zachęcić dobra kondycja polskiej gospodarki w porównaniu z innymi krajami regionu. Udział sektora magazynowo-przemysłowego w łącznych inwestycjach wyniósł 25%.

 

Prognoza

W ostatnim kwartale znacznie wzrosła liczba inwestorów rozważających możliwość zainwestowania w nieruchomości magazynowo-przemysłowe w Polsce. Zainteresowanie takimi aktywami utrzyma się lub nawet wzrośnie. Przy ostrożnych prognozach czynsze i stopy kapitalizacji utrzymają się – tak jak w poprzednich kwartałach – na dotychczasowych poziomach.

 

Aktywność na rynku

W czerwcu CA Immobilien Anlagen AG nabyła nieruchomość przemysłowo-magazynową na Mazowszu oferującą 118 tys. mkw. powierzchni najmu za 14,5 mln euro. Obiekt ten został sprzedany przez Europolis Real Estate Asset Management GmbH.

 

Źródło: Cushman & Wakefield

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in