Targi Dziedzictwo – dawne dzieje w nowoczesnej oprawie

30.10.2015

Zakończyły się III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbyły się 7-9 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

To unikatowe w skali kraju wydarzenie zgromadziło 76 wystawców z Polski, Francji, Niemiec i Węgier. Z kolei 1890 odwiedzających przyszło zapoznać się z ofertą i wziąć udział w bogatym programie merytorycznym. Wszystkich uczestników targów łączył wspólny cel – ochrona dziedzictwa narodowego.

Podczas uroczystej inauguracji wydarzenia marszałek Małgorzata Maria Kidawa-Błońska mówiła o tym, że Polska powinna być ze swojego dorobku dumna, a Polacy potrafią dbać o dziedzictwo i zabytki w sposób wyjątkowy. Dodała także, że targi to nie tylko miejsce, w którym prezentowane są rozwiązania mogące wiele zaoferować sztuce konserwacji, lecz także platforma wymiany poglądów i doświadczeń.

Podczas oficjalnego otwarcia wręczono nagrodę Grand Prixdla Aleksandra Starzyńskiego,byłego wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, w uznaniu jego wieloletnich zasług w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 

Tak jak dziedzictwo narodowe łączy pokolenia, tak Targi Dziedzictwo połączyły przedstawicieli różnych środowisk i specjalizacji. W jednym miejscu spotkali się reprezentanci władz państwowych, wojska i kościoła, wymianę doświadczeń prowadzili konserwatorzy, architekci, prawnicy, doradcy, osoby związane ze światem bibliotek, archiwów i muzeów, a także specjaliści z firm oferujących rozwiązania dla tej branży.

Na Targach Dziedzictwo można było poznać m.in. aktualną ofertę technik i technologii stosowanych w konserwacji i restauracji zabytków.

Zwiedzający przekonali się, że nowe technologie towarzyszą specjalistom w codziennej pracy. Na porządku dziennym jest już wykonywanie inwentaryzacji zabytkowych obiektów z użyciem skanera 3D lub pomiarów fotogrametrycznych dzięki wykorzystaniu zdjęć z drona. Na podstawie tak uzyskanych informacji możemy stworzyć parametryczny model BIM, zawierający szeroki wachlarz danych na temat budowli, np. budulca ściany, liczby okien czy drzwi danego typu –tłumaczył Tomasz Kowalik z biura architektonicznego Festgrupa, które wykonało inwentaryzację warszawskiego Belwederu. Na restauratorów i konserwatorów czekał szereg praktycznych rozwiązań. Prezentowano specjalne oprogramowania ułatwiające i skracające czas sporządzania dokumentacji, a przedstawiciele firm posiadający niezbędne kwalifikacje przy pracy z zabytkami chętnie udzielali informacji.

 

Elementem wzbogacającym targi były wystawy prezentujące przykłady prac konserwatorskich i restauratorskich. Na wyróżnienie zasługiwała wystawa ołtarza Wita Stwosza z okazji 15-lecia Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz przestrzenie ekspozycyjne Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ministerstwa Obrony Narodowej i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów. Uwagę przyciągały również „Plany rozwoju Państwowych Terenów Wyścigów Konnych Służewiec”.

 

Na stoisku Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oprócz spaceru po galerii „Historyczne więźby dachowe kościołów warszawskich” można było odbyć wirtualną podróż po zabytkach stolicy. Umożliwiała to prezentowana zakładka „Zabytki”, znajdująca się na stronie internetowej m.st. Warszawy.

 

Program merytoryczny Targów Dziedzictwo wypełniony był konferencjami oraz wykładami, które prowadzili eksperci z czołowych ośrodków akademickich, badawczych, organizacji branżowych i instytucji naukowych.

Podczas bloku „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie: teoria a praktyka” dyskutowano między innymi o roli służb konserwatorskich, roli edukacji: profesjonalnej, zawodowej i społecznej oraz o zastosowaniu najnowszych technologii w ochronie dziedzictwa narodowego.

 

Organizatorem wydarzenia była firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o. Program merytoryczny Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich oraz bloku poświęconego muzeom, archiwom i bibliotekom powstał przy wsparciu najważniejszych instytucji i organizacji branżowych oraz zaangażowaniu członków Rady Programowej. Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo objęli: Małgorzata Kidawa-Błońska – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. Wiesław Alojzy Mering – biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, dr hab. Władysław Stępniak – naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in