Spotkanie kierowników budowy stacji badawczej na krańcu świata

W Gdańsku odbyło się niezwykłe wydarzenie poświęcone realizacji Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego zarządzanej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN. Było to spotkanie dwóch kierowników budowy: Mariana Skowrona – inżyniera, który w 1977 roku stawiał zapoczątkował działalność polskich budowniczych na krańcu świata oraz Bartłomieja Słowika – kierownika budowy w Dekpol Budownictwo, który koordynował m.in. prace budowy hali sprzętu pływającego oraz montaż konstrukcji wsporczej budynku głównego stacji.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in