Szyna Bałtycka, czy opłaca się ją budować?

03.12.2012

30 listopada w Warszawie odbyła się debata „Szyna Bałtycka – Morskie Systemy Energetyczne a gospodarka niskoemisyjna”

Obecnie możliwości przyłączenia bałtyckich farm wiatrowych do sieci są w Polsce znacznie ograniczone. Sytuację zmieniłaby budowa tzw. Szyny Bałtyckiej. Szyna bałtycka byłaby główną osią przesyłową Polskich Sieci Morskich (PSM), złożoną z podmorskiego kabla stałoprądowego przesyłowego 400 kV o długości ok. 350 km, przebiegającą wzdłuż brzegu morskiego oraz z kilku  węzłowych morskich stacji wysokiego napięcia, szyna zaczynałaby się punktem przyłączeniowym w Żarnowcu a kończyła w Dunowie. Koncepcję Szyny Bałtyckiej omówił  Mariusz Witoński z PSM. Szyna powinna też łączyć się z systemami szwedzkim i niemieckim (być tzw. interkonektorem). 

Maciej Stryjecki z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej podkreślił, że jeżeli Szyna Bałtycka byłaby interkonektorem, to Polska mogłaby uzyskać na nią dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jednak wg wielu obecnych szacunków w 2020 r.  polskie farmy wiatrowe na Bałtyku  będą mieć moc ok. 0,6 GW,  a to zbyt mało aby opłacało się budować szynę.

Według Andrzeja Cieślaka z Urzędu Morskiego w Gdyni niedługo rozpoczną się prace nad objęciem j planem zagospodarowania polskich wód morskich i  powinny zapaść też decyzje polityczne odnośnie rozwoju tam energetyki wiatrowej.

Zdaniem Janusza Pilitowskiego, z Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwa Gospodarki, oddziaływanie na środowisko i ludzi lądowych farm wiatrowych sprzyja rozwojowi energetyki wiatrowej właśnie na morzu i państwo będzie ją wspierać m.in. przez system zielonych certyfikatów.

Dyskutanci wskazywali, że od strony technicznej sprawa budowy szyny jest trudna, ale możliwa, jednak bardzo kosztowna.Jeśli długofalowa polityka energetyczna będzie przewidywała budowę wielu farm wiatrowych na Bałtyku, to szynę budować warto, w szczególności – jak stwierdził w podsumowaniu debaty prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, że przedsięwzięcie to wpisałoby Polskę do światowej czołówki państw rozwijających nowoczesną energetykę.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in