Spotkanie przedstawicieli samorządów zawodowych z Wielkopolski w WOIIB

04.12.2012

Przedstawiciele 9 samorządów zawodowych spotkali się 19 października br. w siedzibie WOIIB.

Na spotkaniu, które prowadził Jerzy Stroński, przewodniczący WOIIB, reprezentowane były: Wielkopolska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów, Izba Doradców Podatkowych, Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Celem spotkania było wzajemne poznanie się samorządowców, określenie ram współpracy, obrona interesów zawodów zaufania publicznego oraz stworzenie Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych, które będzie reprezentować zrzeszone samorządy. Tylko wspólne działanie może uchronić zawody zaufania publicznego od deregulacji. Samorządy zawodowe dają gwarancję dobrego wykonywania zawodu oraz opiniują akty prawne.

Ustalono, iż spotkania odbywać się będą co 3 miesiące. Zaproponowano też ustanowienie koordynatorów działań. Podkreślono inny wymiar spotkań z politykami, gdy zaproszenia wystosują wszystkie samorządy zawodowe. Porozumienie nie ma być sztywną organizacją ze składkami. Złożono również propozycję wzbogacenia spotkań o krótkie wykłady. Podkreślano wagę obecności na podkomisjach sejmowychprzedstawicieli samorządów zawodowych.

Wstępnie ustalono, że korespondencja w sprawach dotyczących porozumienia samorządów zawodowych będzie kierowana do biura Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Postanowiono również zdopingować nieobecne samorządy zawodowe do przybycia ich przedstawicieli na kolejne spotkanie,które odbędzie się w styczniu 2013 r.w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.

 

Balbina Konieczna

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in