Szkolenie krajowej i okręgowych komisji kwalifikacyjnych

28.09.2016

8-10 września br. w Centrum Szkoleniowym „Falenty” k. Warszawy odbyło się kolejne, coroczne szkolenie członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i szesnastu okręgowych komisji kwalifikacyjnych, z udziałem pracowników biur obsługujących komisje kwalifikacyjne.

W obradach pierwszego dnia uczestniczył mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB.

Program szkolenia ujęty został w cztery sesje tematyczne:

– sesja I – aktualne problemy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w kontekście zasad uzyskiwania uprawnień budowlanych;

– sesja II – problematyka postępowania kwalifikacyjnego w świetle aktualnych regulacji prawnych, wnioski wynikające z odwołań;

– sesja III – postępowanie egzaminacyjne w świetle aktualnych regulacji prawnych, zakres egzaminu, wnioski wynikające z odwołań;

– sesja IV – zagadnienia zgłoszone przez okręgowe komisje kwalifikacyjne.

Wykłady podczas sesji II-IV przeprowadził mec. Tomasz Dobrowolski współpracujący z kancelarią prawną mec. Krzysztofa Zająca, zapewniającą stałą obsługę prawną Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wszystkie wykłady zostały uzupełnione przykładami z konkretnych przypadków odwołań od postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego z dwu ostatnich sesji egzaminacyjnych, jesiennej w 2015 r. i wiosennej w 2016 r. Dla przypomnienia, sesje egzaminacyjne – począwszy od jesiennej w 2014 r. – odbywają się zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, które są wynikiem wejścia w życie Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dnia 9 maja 2014 r. (tzw. ustawy deregulacyjnej) oraz związanego z nią Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r.

 

Fot. Ewa Musz

 

Następstwem tych zmian było zliberalizowanie warunków uzyskiwania uprawnień budowlanych zarówno w zakresie wykształcenia, jak i czasu trwania praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień oraz sposobu jej potwierdzania. To właśnie kwalifikacja wykształcenia i wymaganej praktyki zawodowej stwarza najczęściej wątpliwości w postępowaniu kwalifikacyjnym na szczeblu okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

Interpretacja obowiązujących przepisów prawa przez mec. T. Dobrowolskiego oraz dyskusja w czasie szkolenia, prowadzonego w formie seminaryjnej, wyjaśniły istniejące wątpliwości i stworzyły możliwość uzgodnienia jednolitego postępowania w zakresie kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej, wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych we wszystkich okręgowych komisjach kwalifikacyjnych.

Istotnym zagadnieniem, które stanowiło podstawę kolejnego wykładu i dyskusji, były sprawy związane z postępowaniem egzaminacyjnym, zakresem egzaminu i jego formą. Egzamin testowy weryfikuje znajomość procesu budowlanego (przepisy prawa, bhp i kpa), zaś egzamin ustny sprawdza umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w rozwiązywaniu zagadnień związanych z projektowaniem i realizacją robót budowlanych.

Merytoryczną prezentację dotyczącą wyników postępowania egzaminacyjnego dwu ostatnich sesji egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników sesji egzaminacyjnych z lat poprzednich (przed deregulacją – lata 2011-2014 i po deregulacji – lata 2014-2015) przygotował Janusz Jasiona, sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Odnotowano zauważalnie niższy wskaźnik zdawalności na egzaminie ustnym po wprowadzeniu ustawy „deregulacyjnej”. Może to mieć związek ze skróceniem wymaganej praktyki zawodowej, a także zliberalizowaniem wymagań dotyczących wykształcenia.

Pojawiające się tu i ówdzie wypowiedzi, a także dyskusja na forach internetowych prowadzona przez ubiegających się o uprawnienia budowlane, że obecne wymagania na egzaminie są zbyt ostre i należałoby je złagodzić, zderzyły się z prezentacją przedstawioną podczas I sesji przez Andrzeja R. Dobruckiego, dotyczącą warunków uzyskiwania uprawnień budowlanych (licencja professional engineer) w USA. Bardzo obszerny egzamin testowy zdawany w USA na ogół bezpośrednio po ukończeniu studiów otwiera możliwość odbycia czteroletniej praktyki zawodowej pod kierunkiem uprawnionego inżyniera. Opinia o praktyce przekazywana jest przez opiekuna bezpośrednio do organu przeprowadzającego dalsze postępowanie kwalifikacyjne i nie jest znana kandydatowi ubiegającemu się o uprawnienia budowlane. Następne dwa etapy egzaminu obejmują zagadnienia związane ze specjalnością i zakresem uprawnień budowlanych. Pozytywne zdanie egzaminu jest podstawą uzyskania uprawnień budowlanych, z wymogiem systematycznego dokształcania zawodowego, potwierdzonego uzyskaniem 36 tzw. punktów kredytowych w okresie każdych trzech lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą uprawnień budowlanych. Podczas wszystkich sesji pojawiały się w dyskusjach kwestie związane z przygotowaniem do zawodu zarówno w zakresie wykształcenia, jak i odbycia praktyki zawodowej (i rzetelności jej potwierdzania), warunkujące uzyskanie uprawnień budowlanych. Podkreślano w wypowiedziach, że są to sprawy, które wymagają uregulowania nie tylko w przepisach prawa, ale także wewnątrz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Przecież to inżynierowie, członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, wykonujący zawód zaufania publicznego potwierdzają odbycie praktyki zawodowej!

Zauważono, że ważną rolę spełniają także spotkania informacyjne ze studentami na uczelniach technicznych poświęcone warunkom przygotowania do zawodu i uzyskiwania uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach. Powinny być one uwzględnione w planach działalności wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych i ich współpracy z oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych. Wypowiedzi uczestników szkolenia, członków OKK, potwierdzają realizację takich spotkań oraz kontaktów z dziekanami wydziałów, kształcących w zakresie poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych.

Wzorem lat poprzednich, w końcowej części szkolenia Andrzej Gałkiewicz, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej OIIB, przedstawił prezentację zmian i nowych regulacji prawnych w przepisach związanych z działalnością zawodową inżynierów budownictwa. W dużej mierze dotyczą one również wymagań obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane. Zespół KKK systematycznie śledzi te zmiany i uwzględnia je na bieżąco w wykazie przepisów przed każdą sesją egzaminacyjną.

Należy dodać, że w trakcie szkolenia, w pierwszym dniu po zakończeniu I sesji, odbyło się także planowe posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Zamykając szkolenie przewodniczący KKK przypomniał, że podstawowymi celami szkolenia były: wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości w praktycznym stosowaniu prawa przy nadawaniu uprawnień budowlanych, ujednolicenie zasad postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego oraz utrzymanie takich samych wysokich standardów we wszystkich szesnastu okręgowych komisjach kwalifikacyjnych. Na pytanie: czy te cele szkolenia zostały osiągnięte, wszyscy uczestnicy szkolenia – w łącznej liczbie 93 osób – odpowiedzieli twierdząco!

 

Marian Płachecki

przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.