Systemy instalacji PVC-C i PVC-U NIBCO

Artykuł sponsorowany

27.10.2022

Zakład produkcyjny NIBCO od ponad 25 lat specjalizuje się w produkcji instalacji z tworzyw sztucznych PVC-C oraz PVC-U. Od początku jednym z nadrzędnych jego celów było zachowanie wysokich standardów jakości produkcji, co w przypadku wspomnianych materiałów jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy systemu.

W zakładzie wdrożony jest System Zakładowej Kontroli Produkcji, który ma za zadanie zarządzać procesem produkcyjnym i sprawować nad nim kontrolę, tak aby był on bezawaryjny i stabilny, a wytwarzane produkty charakteryzowały się niezmiennie wysoką jakością. Zapewnia on też zgodność właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu przez firmę NIBCO Sp. z o.o. z deklarowanymi wartościami oraz wymaganiami dokumentów odniesienia, takich jak Krajowe Oceny Techniczne wydane przez ITB czy też normy. System Zakładowej Kontroli Produkcji NIBCO wraz z procedurami i instrukcjami jest częścią posiadanego przez firmę systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Poprawność i skuteczność funkcjonowania systemu ZKP oraz ISO weryfikowana jest w trakcie cyklicznych audytów realizowanych przez instytucje certyfikujące takie jak UL (Underwriters Laboratories), ITC, VUSAPL czy też TUV.

 

Produkcja wysokiej jakości systemów ciśnieniowych PVC-U i PVC-C wymaga zachowania wyjątkowo surowych reżimów technologicznych oraz stosowania odpowiedniej klasy surowców. Nasz zakład produkcyjny ma niezbędną infrastrukturę, wyposażenie produkcyjne i pomiarowe do utrzymania stabilności produkcji i jakości produkowanych wyrobów.

 

Rury i kształtki PVC-C oraz PVC-U produkowane są na linii technologicznej niemieckiej firmy KraussMaffei. Park maszynowy podlega regularnej konserwacji i przeglądom prowadzonym zarówno przez własną kadrę produkcyjną, jak i specjalistów producentów maszyn. Do produkcji stosowane są surowce renomowanych dostawców granulatów takich jak ANWIL – Grupa ORLEN (www.anwil.pl) jako dostawca granulatu PVC-U oraz Lubrizol (www.lubrizol.com) dostawca granulatu PVC-C. Kontrola i badania wyrobów prowadzone są na każdym etapie wytwarzania produktu począwszy od kontroli jakości dostaw surowców, poprzez badania na różnych etapach procesu produkcyjnego, skończywszy na testowaniu wyrobów gotowych.

 

Każda dostawa surowca jest kontrolowana pod kątem: spełnienia wymagań zawartych w specyfikacjach technicznych, zgodności ilościowej i asortymentowej dostawy z zamówieniem, kompletności dokumentacji towarzyszącej (kart charakterystyk surowca oraz certyfikatów materiałowych). Certyfikaty materiałowe mają kluczowe znaczenie. Są one wystawiane przez producenta surowca na podstawie przeprowadzonych przez niego lub zewnętrzne laboratorium badań. Wspomniane certyfikaty ukazują techniczne charakterystyki surowca takie jak np. gęstość, stabilność termiczna, wytłaczalność czy też zawartość chloru. Badania rur i złąuczek prowadzone w trakcie procesu produkcyjnego odbywają się we własnym laboratorium testowym w zakładzie produkcyjnym NIBCO, gdzie do badań trafia każda partia produkowanych wyrobów. Są to badania nieniszczące, które są wykonywane na próbkach wybranych losowo.

 

Badania bieżące obejmują:

  • Weryfikację wymiarów i ich tolerancji – średnicy, owalności, grubości ścianki, sprawdzanie wyglądu, barwy rur i kształtek oraz oznaczeń.
  • Odporność rur na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka.
  • Skurcz wzdłużny rur w wyniku ogrzewania.
  • Odporność rur na dichlorometan w temperaturze 15°C potwierdzające stopień zżelowania PVC.
  • Zmiany w wyniku ogrzewania kształtek w temperaturze 150°C.
  • Wytrzymałość rur na ciśnienie wewnętrzne – dla rur PVC-U badanie przez 1h w 20°C i naprężeniu obwodowym 42 MPa, a dla PVC-C badanie przez 165 h w temp. 95°C i naprężeniu obwodowym 5,6 MPa.

Wymienione badania wykonywane są minimum dla każdej partii wyrobu, w przypadku dłuższej produkcji raz na 24 godziny. Wymiary rur weryfikowane są co godzinę. Oprócz badań bieżących nasze wyroby przechodzą szereg badań okresowych w różnych instytutach badawczych zarówno w Polsce (np. w GIG), jak i Europie i Stanach Zjednoczonych.

 

 

Do badań tych należą między innymi:

  1. Temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata. Za pomocą próby Vicata można ocenić odporność cieplną tworzyw termoplastycznych. Badanie to polega na określeniu temperatury, w której znormalizowana tępa igła stalowa o powierzchni przekroju 1 mm², zagłębi się w powierzchnię próbki na głębokość 1 mm przy równomiernym wzroście temperatury. Temperaturę w stopniach Celsjusza, w której igła zagłębi się na 1 mm, podaje się jako temperaturę mięknienia wg Vicata (VST).
  2. Długotrwała (1000 h) próba wytrzymałości rur oraz połączeń klejonych w warunkach ciśnienia wewnętrznego, gdzie parametry temperaturowe i ciśnieniowe badań zależne są od materiału. Dla rur PVC badanie przez 1000 h w 60°C i naprężeniu obwodowym 12,5 MPa, dla rur CPVC badanie przez 1000 h w temp. 95°C i naprężeniu obwodowych 4,6 MPa.

Dodatkowo w zewnętrznych akredytowanych laboratoriach okresowo wykonywane są takie same badania, jak bieżące w celu potwierdzenia wyników z zakładowego laboratorium oraz inne badania weryfikujące różne właściwości zarówno stosowanych surowców, jak i gotowych wyrobów. Przykładowo są to badania reakcji na ogień, badania odporności systemów na różne substancje chemiczne czy też osobna grupa badań związanych z wpływem na jakość wody – np. pomiar bioluminescencji sprawdzający podatność na wzrost mikroorganizmów na powierzchni. Zakładowa Kontrola Produkcji, System Zarządzania Jakością ISO, specjalistyczny niezawodny park maszynowy, stosowane surowce, a także prowadzone systematycznie badania dają gwarancję wysokiej jakości produkowanych przez NIBCO systemów.

 

 

 

 

 

 

NIBCO Sp. z o.o.

ul. PKP 6, 92-402 Łódź

tel. 42 677 56 00

nibco@nibco.com.pl

www.nibco.com.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in