System zbrojenia betonu FortatechFibre

23.09.2009

Jedna z czołowych firm budowlanych na polskim rynku Eiffage Budownictwo Mitex S.A realizuje w Warszawie swoją kolejną inwestycję budowlaną – Wola Tower. Do wykonania płyty betonowej w garażu podziemnym postanowiono wykorzystać system zbrojenia betonu Fortatech®Fibre, który dostarczyła firma Chem Tech.

Ten osiemnastokondygnacyjny, prestiżowy budynek mieszkalny wyposażony jest w podziemny garaż na ponad 620 miejsc. Płyta betonowa w garażu z uwagi na silną eksploatację musi spełniać wysokie wymagania jakościowe. Przede wszystkim powinna cechować się odpornością na niszczące działanie wilgoci oraz agresywnych środków chemicznych wprowadzanych na kołach pojazdów w okresie zimowym.
Wysokie wymagania jakościowe betonu determinują użycie najwyższej jakości materiałów, a w tym w szczególności zbrojenia. Generalny Wykonawca zdecydował wykorzystać bogate doświadczenie firmy Fortatech w realizacji tego typu posadzek. Zastosował certyfikowany CE system zbrojenia betonu Fortatech®Fibre. System ten charakteryzuje się tym, że zbrojenie w postaci włókien w technologii Fortatech, funkcjonuje jak zbrojenie trójwymiarowe podczas fazy, w której naprężenia wymuszone są silniejsze niż własna wytrzymałość strukturalna cementu. Dlatego zastosowanie technologii zbrojenia betonu Fortatech rozwiązuje jednocześnie wiele problemów związanych bezpośrednio z samym betonem w czasie jego dojrzewania, a także w czasie późniejszej eksploatacji. Mianowicie zastosowanie technologii zbrojenia betonu Fortatech zapobiega pęknięciom naprężeniowym oraz skurczowym, a także znacznie poprawia właściwości techniczne, m.in. zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu do 28%, redukcja rys skurczowych nawet do 87%, zmniejszenie wodoprzepuszczalności betonu o ponad 25%, zwiększenie wytrzymałości udarowej o 32% w ciągu 28 dni, zwiększenie odporności betonu na mróz i sól o 23%, zwiększenie odporności siarczanowej o 32% oraz zwiększenie odporności na ścieranie o 15%. Zastosowanie technologii zbrojenia betonu Fortatech pozwala również zmniejszyć ryzyko rozwarstwienia i sedymentacji oraz silnie hamuje wykwity na powierzchni betonu.
 
 
Technologia Fortatech zapewnia dowolność w wyborze technik utwardzenia i wykończenia powierzchni betonowych. Dzięki praktycznym, całkowicie rozpuszczalnym, celulozowym opakowaniom (1 kg) logistyka i dozowanie włókien jest szybkim i wygodnym procesem, co jest szczególnym atutem dla węzłów betoniarskich.
Firma Fortatech przeprowadziła badania porównawcze w jednostce akredytowanej w Austrii, które dowodzą, że parametry wytrzymałościowe betonu zbrojonego włóknem Fortatech typu High Grade 380 odpowiadają betonowi zbrojonemu włóknem stalowym w ilości od 20 do 30 kg/m3.
Tak doskonałe własności betonu zbrojonego włóknem typu High Grade 380 zapewniają szerokie spektrum możliwości projektowania posadzek betonowych inżynierom budownictwa poprzez znaczne ograniczenia kosztów zbrojenia Inwestorów i Generalnych Wykonawców owocujące zaoszczędzeniem czasu wykonania posadzek firmom wykonawczym. Firma Fortatech zapewnia również wsparcie techniczne i projektowe.
Wieloletnią obecność systemu zbrojenia Fortatech®Fibre na polskim rynku dostrzegły i zastosowały takie koncerny budowlane jak Eiffage Budownictwo Mitex S.A., Strabag Sp. z o.o., Hochtief Sp. z o.o, Budimex S.A.
Do Inwestorów, którzy zaufali technologii Fortatech®Fibre należą m.in. Kaufland Polska Sp. z o.o., Zakłady Mięsne Duda Bis S.A., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., Market Budowlany OBI, Piekarnia Szwajcarska Sp. z o.o.; Black&Red&White Sp. z o.o.; Centrum Handlowe Złote Tarasy, Daewoo, PKP CARGO S.A., Miasto Stołeczne Warszawa, Browary VAN PUR S.A.
 
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in