System „WK-Reno” firmy Wkręt-Met

27.09.2007

Lata 70-te i 80-te były okresem dużej dynamiki i rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wzrost ten spowodowany był głównie dominacją budownictwa wielkopłytowego. Obecnie, budynki powstałe w tamtym okresie, chodź w niezłym stanie technicznym wymagają pewnych remontów oraz działań w zakresie dostosowania do obowiązujących wymagań prawnych.

Jednym z takich działań jest niewątpliwie szeroko rozumiana termomodernizacja obiektu, w skład której wchodzi m.in. docieplenie ścian zewnętrznych.
Docieplenie ścian budynku wzniesionego w systemie tradycyjnym ze względu na technologię wykonania nie jest skomplikowane. Docieplenie budynków z „Wielkiej Płyty” wymaga jednak przeprowadzenia pewnych działań poprzedzających jego wykonanie, które pozwolą w przyszłości bezpiecznie użytkować obiekt. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, należy wykonać odkrywki i dokonać oceny stanu istniejących wieszaków. Ocena ta pozwoli określić czy możliwe jest dociążenie warstwy fakturowej budynku dodatkową warstwą systemu BSO. Należy pamiętać, że odkrywki umożliwiają  dokonanie oceny z pewnym prawdopodobieństwem. Całkowitą pewność mogłoby dać jedynie wykonanie odkrywek wszystkich wieszaków, co w praktyce nie jest możliwe.

 

 Rys.1. Schemat mocowania w ścianie konstrukcyjnej o grubości poniżej 14cm.

{mospagebreak}

 Analiza aspektów ekonomicznych związanych z użytkowaniem budynku prowadzi do  stwierdzenia, że technologia „Wielkiej Płyty” stawiała niskie wymagania  dotyczące  izolacyjności termicznej przegród. Izolacja termiczna stosowana miedzy warstwą fakturową i konstrukcyjną miała grubość 5-6cm. Obecnie obowiązująca norma PN-EN ISO 6946 określa współczynnik przenikania ciepła na poziomie U≤0,3(W/m2K). Żeby uzyskać taką wartość współczynnika dla ścian z  wielkiej płyty należałoby pogrubić warstwę materiału izolacyjnego o min: 8 cm.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma WKRĘT-MET jako wiodący producent systemów zamocowań dla budownictwa w Polsce oraz Europie Środkowej przygotowała proste i ekonomiczne systemowe rozwiązanie pod nazwą „WK-Reno” wzmocnienia warstw fakturowych płyt prefabrykowanych oparte na oferowanych produktach.
System „WK-Reno” opracowany został głównie z myślą o: biurach projektów, spółdzielniach mieszkaniowych, audytorach energetycznych, oraz wykonawcach, którzy na co dzień zawodowo zajmują się termomodernizacją budynków. Firma WKRĘT-MET oferuje Państwu również pomoc w zakresie doradztwa technicznego zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.  
System „WK-Reno” stanowią: pręty gwintowane wykonane ze stali nierdzewnej, żywice wklejane oraz dodatkowe akcesoria umożliwiające iniekcję żywicy do otworu w warstwie konstrukcyjnej. Wiercenie otworów i iniekcja żywicy odbywa się poprzez warstwę fakturową. Ważne jest właściwe przygotowanie otworów montażowych. Otwory powinny być całkowicie oczyszczone z pyłu i zwiercin. Kolejny etap to osadzenie w otworach specjalnych stalowych lub tworzywowych tulei zapewniających właściwe wypełnienie otworów montażowych żywicą oraz zapobiegających jej spłynięciu w przestrzeń miedzy warstwą fakturową i nośną „wielkiej płyty”. Aplikacja żywicy może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Żywica osiąga pełną nośność po przekroczeniu czasu utwardzania. Po zamocowaniu stalowej kotwy w warstwie nośnej i pełnym utwardzeniu żywicy następuje dociągnięcie (za pomocą nakrętki z podkładką) warstwy fakturowej. Dociągnięcie kotwy skutkuje  przekazaniem na nią obciążeń i włączeniem jej do pracy całego układu.
System „WK-Reno” jest prosty technologicznie, dlatego koszt pojedynczego zamocowania jest relatywnie niski w stosunku do innych tego typu rozwiązań.

 

 
 
 
 

 Podstawowe składniki systemu „WK-Reno”: żywice wklejane, stalowe łączniki kotwiące, tuleje stalowe.

Systemy BSO stosowane w termomodernizacji budynków wykorzystują najczęściej jako materiał izolacyjny: styropian lub wełnę mineralną. Uwzględniając obecnie ekonomiczne aspekty docieplenia ścian zewnętrznych efektywna grubość materiału izolacyjnego powinna wynosić 14-20cm. Dla izolacji z wełny mineralnej przy przykładowej grubości 16cm, dociążamy elewację obciążeniem rzędu 30-40(kg/m2). Warstwa fakturowa powinna bezpiecznie przenieść przyłożone obciążenie, dlatego ważne jest, aby zakotwienie tej warstwy w warstwie nośnej dawało 100% pewność, co niewątpliwie zapewni system „WK–Reno”.  Zachęcamy Państwa do skorzystania z systemowych rozwiązań firmy  WKRĘT-MET.

mgr inż. Janusz Kabała

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in