System informacyjny gospodarowania wodami SIGW

16.11.2020

System informacyjny gospodarowania wodami (SIGW) został utworzony w wyniku reformy gospodarki wodnej z 2017 r. Rozporządzenie dotyczące systemu weszło w życie w październiku 2020 r.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1656).

 

System informacyjny gospodarowania wodami SIGW

Wisła w pobliżu Konstancina-Jeziorny. Fot. ak

 

Rozporządzenie reguluje sprawy związane z funkcjonowaniem systemu informacyjnego gospodarowania wodami (SIGW). Został on utworzony w wyniku reformy gospodarki wodnej z 2017 r., zastępując dotychczasowy kataster wodny. Nowo powstały system, mający stanowić podstawowe narzędzie gospodarki zasobami wodnymi, będzie rozbudowany o szereg danych, które dotychczas nie były zbierane przez jednostki odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Przepisy rozporządzenia określają szczegółowy zakres informacji gromadzonych w SIGW a także organizację, sposób i standardy techniczne jego prowadzenia. W SIGW będzie można znaleźć dane dotyczące m.in.:

  • sieci hydrograficznej, zawartej na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1 : 10 000,
  • przebiegu granic i obszarach zlewni,
  • urządzeń wodnych,
  • stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
  • urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
  • planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • planów przeciwdziałania skutkom suszy,
  • map zagrożenia powodziowego, obejmujące bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne,
  • pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych.

SIGW, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, ma zapewniać wyszukiwanie, przeglądanie oraz wizualizację kompozycji mapowych zbiorów danych, a także wykonywanie analiz przestrzennych. Zawarte w nim informacje będą udostępniane zainteresowanym do wglądu nieodpłatnie. Natomiast wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie ma się odbywać na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Zobacz też:

Za przygotowanie i udostępnienie informacji w innej formie niż informacje o środowisku w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy, pobierana będzie opłata. Kwestia ta została uregulowana w odrębnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1657), które weszło w życie w dniu 13 października 2020 r.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.