ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA 2007

28.09.2007

W dniach 26-28 września 2007r. odbywają się w XV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2007 oraz V Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2007.

To największa impreza branżowa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie odbywa się w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Targi gromadzą producentów i dystrybutorów sprzętu oświetleniowego i elektrotechnicznego, ale także wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
„Konkurs o Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich” na najlepszy produkt elektryczny oraz „Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2007” – uatrakcyjniają wrześniową imprezę.  W tegoroczną organizację targów zaangażowane były: Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych.

Targom towarzyszy konferencja naukowo-techniczna nt. „Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach do wymagań aktualnych przepisów technicznych i norm”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Agencję „SOMA”, która odbyła się 26 września br. „Wytyczne modernizacji i przebudowy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych” i „Szkolenia z ratownictwa medycznego – ratowanie porażonych prądem” – to najszerzej omawiane zagadnienia podczas środowego spotkania. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in