Świadczenie usług transgranicznych

07.05.2021

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa umieszczone zostały nowe dokumenty dotyczące usług transgranicznych.

 

usług transgranicznych

 

Inżynier budownictwa będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii, posiadający kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa w swoim kraju (tj. kraju pochodzenia), który prowadzi działalność
zgodną z prawem w innym państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie usług transgranicznych może się odbywać bez konieczności przeprowadzenia postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych, należy jednak spełnić pewne warunki.

Dokładne wytyczne związane ze świadczeniem usług transgranicznych (opisane w załączniku do uchwały nr 23/R/14 KR PIIB z dnia 10 grudnia 2014 r.) oraz oświadczenie w formie pliku PDF do pobrania znajdują się na stronie internetowej PIIB w zakładce „dla członków/usługi transgraniczne”. Dokumenty dostępne są w języku polskim i angielskim.

 

Fot. © Artem Shadrin – stock.adobe.com

 

Przeczytaj też:

Nadawanie uprawnień budowlanych po zmianie przepisów

Praktyka zawodowa przygotowująca do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in