Stormwater Poland 2022, czyli czas na deszczówkę

14.07.2022

Stormwater Poland 2022 to konferencja, na której zostanie poruszona tematyka wód opadowych, ich retencji i wykorzystania wobec potrzeby mitygacji zmian klimatu i niezbędnej transformacji miast.

 

Stormwater Poland

 

28–29 września 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach obędzie się Stormwater Poland 2022, a 27 września – WaterFolder Day. Szóstą edycję konferencji RetencjaPL organizuje wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Hasło tegorocznego wydarzenia to: Czas na deszczówkę!

Podczas Stormwater Poland zademonstrowane zostanie w praktyce, jak można dostosowywać świat wód opadowych do wyzwań zmian klimatu i przyszłych potrzeb rozwoju miast. W efekcie konferencji organizatorzy chcą zaszczepić na gruncie krajowym ciekawe zagraniczne pomysły oraz zademonstrować polskie innowacje i ciekawe projekty dotyczące gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi.

Obserwując kolejne cykle modernizacji infrastruktury, jakie miały miejsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, a także spoglądając w przyszłość, a więc na przykład na Krajowy Plan Odbudowy, programy transformacji czy też projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, organizatorzy są przekonani, że po wodociągach i kanalizacji przyszedł czas na systemy odwodnienia, bez których nie można myśleć o utrzymaniu infrastruktury dużych miast, dalszej rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej oraz strategii gospodarowania wodą w Polsce.

Czas na deszczówkę rozumiany jest także jako czas na świadomą eksploatację już istniejących systemów odwodnienia z punktu widzenia zarówno ich niezawodności, jak i jakości wód odbiorników deszczówki.

 

Stormwater Poland

 

Mając świadomość unikalnych, lokalnych uwarunkowań, organizatorzy planują rozpocząć spotkanie od sesji zatytułowanej: „Wykonane na Śląsku (Made in Silesia)”. W tej części zaprezentowane zostaną konkretne projekty dotyczące wód opadowych, zwiększania ich retencji i wykorzystywania na miejscu celem zmiany miast Górnego Śląska i Zagłębia dla lepszej przyszłości, a więc poprawy standardu życia ich mieszkańców i uodpornienia na postępujące zmiany klimatu. Projekty takie mogą wpisywać się w ogólną transformację całego regionu i stanowić dobry wzór do naśladowania w innych częściach kraju. Ponadto sesja ta ma służyć demonstracji technologii oraz rozwiązań w obszarze wód opadowych, które powstają, są produkowane lub mają swoje pionierskie zastosowania w tym przemysłowym sercu Polski. Ta sesja to także możliwość odpowiedzenia, czy są już jakieś mierzalne efekty edycji konferencji Stormwater Poland w Katowicach w roku poprzednim.

 

Drugi blok Stormwater Poland pt. „Deszczówka nie musi być ściekiem!” poruszy zagadnienie wpływu jakości odpływów wód opadowych lub roztopowych na wody odbiorników. Podczas tej sesji prelegenci zmierzą się z pozoru nierozwiązywalnym problemem kanalizacji ogólnospławnych. Głos zabiorą eksploatatorzy, którzy nie uciekali przed tym wyzwaniem, lecz potrafili rozdzielić kanalizację ogólnospławną nawet w skali dużego miasta, pozyskali pozwolenia wodnoprawne na działanie przelewów burzowych zgodne z aktualnymi wymogami Prawa Wodnego lub też zastosowali rozwiązania ograniczające ilość przelewów i ich uciążliwość dla odbiorników wodnych. Wystąpienia te uzupełnią prezentacje rozwiązań technicznych, które mogą pomagać w zwiększeniu retencyjności systemów kanalizacji ogólnospławnych i redukcji liczby przelewów oraz ogólnym obniżeniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z wodami opadowymi i roztopowymi.

 

W trzeciej sesji konferencji zostaną przedyskutowane stan i perspektywy inteligentnej infrastruktury deszczowej. Sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe, przeszukiwanie dużych zbiorów nie musi być tylko hasłem w przypadku wód opadowych i to w bardzo odległej przyszłości. Takie rozwiązania są już stosowane w praktyce dla deszczówki na świecie i w Polsce, niosąc konkretne korzyści. Zostaną zademonstrowane wyniki ich wykorzystania w projekcie WaterFolder Connect (platforma internetowa do zintegrowanego projektowania i modelowania systemów odwodnienia). Omówiony zostanie także ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program „Hydrostrateg”. To pierwszy taki fundusz dedykowany wodzie w Polsce i duża szansa dla całej branży na rozwój.

 

Kolejny blok konferencji będzie dotyczył utrzymania systemów odwodnienia i retencji. Utrzymanie to bowiem nie tylko finansowanie. W trakcie tej sesji ponownie zostanie oddany głos eksploatatorom i współpracującym z nimi inżynierom, którzy mają doświadczenia w przywracaniu funkcji sieciom oraz obiektom po latach ich nieprawidłowej eksploatacji lub w renowacji systemów odwodnienia, które dawno zakończyły okres swojej amortyzacji. Warto omówić ryzyka eksploatacji, ale także dobre praktyki i rozwiązania techniczne chroniące infrastrukturę odwodnienia przed dewastacją oraz przedwczesną dekapitalizacją.

 

Stormwater Poland

 

W tym roku po raz pierwszy organizowane jest także wydarzenie WaterFolder Day, które zaplanowane zostało na dzień poprzedzający start konferencji Stormwater Poland. Jest to spotkanie dla projektantów zajmujących się wodami opadowymi, zarówno tych pięciu tysięcy zrzeszonych na platformie WaterFolder (www.waterfolder.com) jak i tych, którzy jeszcze nie korzystają z profesjonalnych narzędzi doboru w projektowaniu systemów odwodnienia i retencji. Spotkają się więc eksperci, projektanci i producenci, aby wymieniać się doświadczeniem w projektowaniu, zapoznać z nowinkami technicznymi, zaprezentować rozwiązania z ciekawymi studiami przypadków oraz bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami światowych firm z branży i ekspertów w dziedzinie pomiarów, modelowania hydrodynamicznego oraz projektowania.

 

Aktualny program znajduje się na: stormwaterpoland.com/program-konferencji/dzien-1/

Rejestracja WFD: waterfolderday2022.konfeo.com/pl/groups

Rejestracja SWP: stormwaterpoland2022.konfeo.com/pl/groups

 

 

Czytaj także:

Retencja korytowa w walce z suszą

Dachy zielone bagienne i retencyjne jako magazyn wody opadowej

Woda deszczowa – gromadzenie i wykorzystywanie w budynkach

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in