Stacja Ełk zostanie przebudowana

27.08.2021

Stacja Ełk ma zostać zmodernizowana w ramach robót na odcinku Białystok–Ełk. Wykonawcą inwestycji jest Budimex SA.

 

Stacja Ełk będzie przebudowana w ramach pierwszego etapu prac na odcinku Białystok–Ełk – będącym częścią linii kolejowej Rail Baltica – w ramach projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok–Suwałki–Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok–Ełk”. 26 sierpnia 2021 r. Budimex SA podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na generalne wykonawstwo stacji za blisko 587 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany z unijnych środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Termin realizacji zamówienia wynosi 28 miesięcy. Okres gwarancji to 5 lat.

 

Stacja Ełk

Fot. MI

 

Prace budowlane rozpoczną się po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę i zakończeniu prac nad projektem fazowania robót. Harmonogram prac przewiduje, że stanie się to za ok. 3 miesiące. W tej chwili generalny wykonawcy przygotowuje plac budowy i rozpoczyna zamawianie materiałów.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja czterech linii kolejowych, tj. LK38, LK41, LK219, LK 223 w obrębie stacji Ełk, stacji Ełk Towarowy oraz Przystanku Osobowego Ełk Szyba Wschód.

Stacja Ełk ma być gruntownie zmodernizowana, aby umożliwić skrócenie czasu jazdy pociągów w ruchu międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyaglomeracyjnym pomiędzy stacjami Białystok i Ełk, poprawić przepustowości linii oraz bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Poza tym inwestycja ma za zadanie: usprawnić statyczną i dynamiczną informację pasażerską oraz informację dla przewoźników, zracjonalizować koszty eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury, zapewnić interoperacyjność kolei oraz zmniejszyć negatywne oddziaływanie transportu kolejowego na środowisko.

 

Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę torów kolejowych o łącznej długości 38 km wraz z podtorzem i odwodnieniem oraz urządzeniami sterowania ruchem kolejowym na stacjach Ełk Osobowy oraz Ełk Towarowy;
  • zabudowę 118 rozjazdów;
  • budowę 5 peronów (w tym 2 opcji, łącznie 2600 mb krawędzi, 400 mb w opcji) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z pełną infrastrukturą;
  • przebudowę sieci trakcyjnej oraz sieci i linii z urządzeniami elektroenergetyki kolejowej;
  • budowę obiektu nastawni dysponującej na stacji Ełk z nowymi urządzeniami;
  • przebudowę infrastruktury sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznych.

W zakresie obiektów inżynieryjnych powstanie: 5 wiaduktów kolejowo-drogowych, 1 most kolejowy nad rzeką Ełk oraz przejście podziemne pod torami całego układu torowego stacji Ełk.

 

Ełk ma największą stację węzłową na Mazurach, w której krzyżują się linie do Białegostoku (przedłużona do Brześcia, zelektryfikowana w 1990 r.), Korsz i dalej do Bartoszyc, Gołdapi, Olsztyna i Czerwonki. Z Ełku kursują bezpośrednie pociągi m.in. do Olsztyna, Białegostoku, Torunia, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Gdyni, Warszawy i Łodzi.

 

Czytaj także:

Powstanie nowa linia kolejowa Łódź – Sieradz – Wrocław

Dworzec w Tczewie otwarty po przebudowie

Dworzec w Skarżysku-Kamiennej po przebudowie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in