Senat przyjął zmiany w prawie budowlanym

25.01.2019

Senat przyjął w czwartek, 24 stycznia 2019 roku projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 wymagało wprowadzenia zmian w obowiązującej ustawie Prawo budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych. Zmiana polega na przeniesieniu do ustawy przepisów obecnego rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulującego zakres uprawnień budowlanych. 

Czytaj więcej na stronie PIIB o pracach w Senacie RP

 

W środę, 23 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane, do którego przeniesiono przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane.

W posiedzeniu z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli: prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB oraz Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej oraz mecenas dr hab. Joanna Smarż.

 

Senatorowie głosowali „za”, projekt trafi do Sejmu

Podczas obrad Senatu odbyło się głosowanie nad zmianą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Za nowelizacją w zaproponowanym kształcie przez połączone senackie komisje: ustawodawcza i infrastrukturalną opowiedziało się 88 senatorów; wszyscy głosowali „za”. Senat przyjął w ten sposób jednogłośnie i bez wnoszenia poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i podjął uchwałę o wniesienie do Sejmu projektu ustawy – Prawo budowlane.

 

POLECAMY: Czy zmainy legislacyjne opóźnią nadawanie uprawnień budowlanych?

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in