Seminarium Geotechnika dla inżynierów

21.02.2023

Seminarium Geotechnika dla inżynierów „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2023” odbędzie się 2 marca 2023 r. Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy z zakresu geotechniki.

 

W Warszawskim Domu Technika NOT odbędzie się kolejne Seminarium z cyklu Geotechnika dla inżynierów „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie”. Wydarzenie ma na celu rozpowszechnianie wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. W tym roku szczególna uwaga zostanie poświęcona kolumnom wzmacniającym podłoże. Organizatorami wydarzenia są Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

 

Seminarium Geotechnika dla inżynierów

 

Program Seminarium Geotechnika dla inżynierów:

  • Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski – Zamiast bukietu kwiatów
  • Michał Topolnicki – Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi
  • Jakub Saloni, Monika Ura – Kolumny sztywne w gruntach o niskich parametrach wytrzymałościowych
  • Łukasz Morawski – Wytrzymałość cementogruntu na ścinanie w świetle badań laboratoryjnych
  • Wojciech Szwejkowski – XX-lecie PZWFS
  • Krzysztof Traczyński – Badania geotechniczne na potrzeby budowy trzeciej linii metra w Warszawie
  • Jacek Nawracała, Paweł Łęcki – Ocena wyników obliczeń przemieszczeń MES zweryfikowanych metodą obserwacyjną
  • Adam Rosołek – Iniekcje niskociśnieniowe manszetowe oraz iniekcje wysokociśnieniowe jet grouting jako wzmocnienie podłoża w celu naprawy posadowienia istniejącego zbiornika kwasu azotowego o pojemności ok. 4800 m³
  • Łukasz Chodakowski – Realizacja wyjść ewakuacyjnych w tunelu TBM pod Świną
  • Piotr Rychlewski – Fundamenty farm wiatrowych na morzu

Tematyka seminarium jest skierowana do projektantów, wykonawców i inwestorów, a także pracowników administracji związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych.

Więcej informacji, w tym warunki uczestnictwa na: https://www.ibdim.edu.pl/pl/oferta/seminarium-geotechnika-dla-inzynierow

 

 

Przeczytaj też:

Kategorie i opinie geotechniczne oraz warunki geotechniczne posadowienia obiektów – przepisy

Żywice iniekcyjne do uszczelnień i stabilizacji geotechnicznych

Platformy robocze do prowadzenia robót geotechnicznych

 

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in