Seminarium Fundamenty palowe

04.04.2012

Marcowe seminarium „Fundamenty palowe” było dwunastym z serii odbywających się od 2002 r. i podobnie jak poprzednie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Zebranych w imieniu organizatorów – Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych – przywitał Piotr Rychlewski. Seminarium rozpoczął „Bukiet czarnych kwiatów” przygotowany już po raz trzeci przez inż. Krzysztofa Grzegorzewicza. W „bukiecie”, czyli „zbiorze przypadków skłaniających do refleksji”, autor ukazał konkretne przypadki błędów popełnionych podczas projektowania i wykonywania konstrukcji palowych. Zwrócił także uwagę na fakt, że zagadnienia geotechniki i posadowień bywają często niedocenione, ale z drugiej strony istnieje tendencja projektowania posadowień na fundamentach palowych albo podobnych, gdy wcale nie jest to konieczne (potem powstaje pytanie, dlaczego droga jest taką drogą).

 

Inż. Piotr Rychlewski i inż. Krzysztof Grzegorzewicz

 

Nie sposób przecenić znaczenia norm w projektowaniu, toteż następny referat poświęcono projektowaniu według Eurokodu 7 (dr Bolesław Kłosiński). Kolejne wystąpienia dotyczyły pali: wciskanych, stalowych, Fundex z iniekcją, stalowych z PCV, żeliwnych wbijanych. Omówiono również ciekawe realizacje: zabezpieczenie palisadą kotwioną przyczółka mostowego na rzece Świder, podwodną budowę wieży ujęcia wody w zbiorniku Tresna. Dyskusje nad wystąpieniami prowadził prof. Kazimierz Gwizdała.

 

KW

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in